2 De nieuwe wijk wordt ontwikkeld tussen de campus Sint-Helena en de Broekstraat.
Kristof Pieters De nieuwe wijk wordt ontwikkeld tussen de campus Sint-Helena en de Broekstraat.

Honderdtal woningen in nieuwe sociale en groene woonwijk ’t Broek

Er komt een nieuwe sociale woonwijk tussen de Broekstraat, Reepstraat en de Sint-Helenacampus. In totaal zullen er een honderdtal woningen worden opgetrokken waarvan de meerderheid voor verhuur. Centraal in de wijk komt er een buurtparkje.

De plannen voor de nieuwe wijk ‘t Broek zijn al vergevorderd. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas keurde het wegtracé al goed. Het studiebureau IRTAS maakte het ontwerp. “Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en klimaat”, zegt schepen van openbare werken Harry De Wolf (CD&V). “Beide items bepaalden in belangrijke mate de inrichting van het openbaar domein.”

Met de aanleg van de nieuwe wijk wordt de Broekstraat tussen de Reepstraat en de Broekpolderstraat verbreed tot 5 meter. Het openbaar onderzoek hiervoor is intussen afgelopen. Aan beiden uiteinden worden rijkussens geplaatst en op het wegdek komen fietssuggestiestroken. Op deze wijze worden hoge rijsnelheden en doorgaand sluipverkeer afgeremd.

80 procent verhuurd

In het binnengebied is plaats voor 73 tot 96 woningen en 15 tot 18 appartementen. 20% van de te bouwen wooneenheden worden verkocht, 80% verhuurd. Het project is een gezamenlijk initiatief van VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen (WoonAnker), de Waasse Landmaatschappij en de gemeente en OCMW Sint-Gillis-Waas

Centraal in de wijk wordt een buurtparkje aangelegd. De bestaande poel wordt opgewaardeerd en daarrond komen een drietal appartementsblokken van maximaal twee verdiepingen. “Het aan te leggen groen zal extensief worden beheerd”, vervolgt De Wolf. “Dit betekent dat grassen en bloemen zo optimaal mogelijk de kans krijgen om te bloeien. Aan de oostzijde sluit het park aan op een lager gelegen gebied. Al het hemelwater van de wijk stroomt naar hier. Dat gebeurt via drie verschillende open grachten die de wijk structuur geven. Deze wadi zal tegelijk een speel- en wandelzone zijn. Bij regenweer houden de wandelaars op een vlonderpad de voeten droog. Het aangrenzende speelbos biedt ideale bijkomende kansen om deze recreatiezone uit te bouwen. We gaan hiervoor binnenkort bijkomende initiatieven nemen.”

Ondergrondse vuilniscontainers

Door de wijk lopen twee ontsluitingswegen die als woonerf worden ingericht. Om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen, wordt ter hoogte van het buurtparkje de weg met een groen karakter aangelegd. Bijkomende voet- en fietspaden moeten de bewoners zoveel mogelijk stimuleren om de auto thuis te laten. Bezoekers kunnen enkel aan het begin van de wijk hun auto kwijt. Ten slotte komt de vuilkar niet langer in de wijk. “Naar goed voorbeeld van Sint-Niklaas kunnen inwoners 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen aan de ingang van de wijk hun afval kwijt in ondergrondse containers”, legt De Wolf uit.

Het totale project voor de wegenis kost 1.451.375 euro. De gemeente investeert zelf 77.267 euro en neemt na aanleg het onderhoud van het openbaar domein over.

2
Kristof Pieters

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer