2 In 2018 kregen de recyclageparken een pak meer bezoekers over de vloer.
Geert De Rycke In 2018 kregen de recyclageparken een pak meer bezoekers over de vloer.

IDM noteert voor eerst in vijf jaar stijging in afvalcijfers

IDM heeft de afvalbalans van 2018 opgemaakt. Voor het eerst in 5 jaar merkt de afvalintercommunale een lichte stijging op in de afvalcijfers. “Met de invoering van de nieuwe blauwe zak in 2019 en de nieuwe sorteerregels voor GFT verwachten we hierin volgend jaar weer een kentering”, zegt Helen Van Lysebetten, communicatieverantwoordelijke bij IDM.

IDM staat in voor de afvalinzameling in de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Zowel de ophaling huis-aan-huis als de aanvoer op de recyclageparken gebeurt in hun beheer. Zoals ieder jaar maakten zij de afvalbalans op van het afgelopen werkingsjaar. De totale hoeveelheid afval die IDM in 2018 inzamelde, strandt op 462,5 kilogram per inwoner. Dit betekent een lichte stijging met 3 kilogram per inwoner. Hiermee ziet IDM voor het eerst in vijf jaar haar afvalcijfers lichtjes stijgen. 71 procent van het ingezamelde afval kon gerecycleerd worden.

Verder kregen de recyclageparken in 2018 weer heel wat meer bezoekers over de vloer: burgers gaan vaker naar het recyclagepark, maar met kleinere hoeveelheden. De jaarlijkse hoeveelheid restafval (= afval dat in de grijze container belandt) steeg met 3 kilogram tot 108 kilogram per inwoner. “Inspanningen om die hoeveelheid te beperken, blijven dus nodig”, concluderen ze bij IDM.

2 Met een sticker kunnen burgers hun appreciatie tonen aan de afvalophalers en parkwachters van IDM.
Yannick De Spiegeleir Met een sticker kunnen burgers hun appreciatie tonen aan de afvalophalers en parkwachters van IDM.

Er werd in 2018 ook iets meer PMD buitengezet en ook het GFT steeg licht. De glasbollen kregen dan weer iets minder glas te slikken. Voor 2019 verwachten we een verderzetting van de stijging van het PMD-afval en het GFT-afval door de nieuwe sorteerregels voor de blauwe zak en de uitbreiding van de toegelaten etensresten in de groene container. Hierdoor moet het restafval opnieuw kunnen dalen. De dalende trend bij het Papier en Karton zet zich ook weer verder in 2018, met een daling van het totale aanbod met 350 ton. Een tendens die zich al enkele jaren manifesteert.

Ook bezoekjes aan de recyclageparken worden steeds frequenter. Jaarlijks bezoeken nu al iets meer dan 222.500 burgers het recyclagepark. “We merken daarbij opnieuw een lichte stijging van de hoeveelheid aangebracht afval in 2018, maar nog steeds niet de hoeveelheid die je zou afleiden uit het aantal bezoeken. We mogen dus nog steeds concluderen dat men regelmatiger komt, maar met kleinere hoeveelheden”, aldus Van Lysebetten.

Er werden in 2018 vooral meer hout, bouw- en sloopafval, roofing, isomo, batterijen en Klein Gevaarlijk Afval aangevoerd. De recyclageparken zijn ook nog steeds het meest gekozen kanaal om grofvuil aan te leveren en dat ondanks de mogelijkheid om dit aan huis te laten ophalen. Het gebruiksgemak en de ruime openingsuren zijn hier zeker deels een verklaring voor. In 2018 werden alle recyclageparken ook uitgerust met een perscontainer voor grofvuil (met uitzondering van het park van de gemeente Zele in afwachting van de bouw van een geheel nieuw modern recyclagepark). Zo kan er meer afval in 1 container en zijn er minder transporten nodig. Het totaal tonnage grofvuil is iets gestegen: met 200 ton tegenover 2018.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • yanec fronciewiz

    en hoe zit het met het sluikstorten? recht evenredig?

Lees meer