JVS

Van aankoopcheque voor gezinnen tot schrapping belastingen: gemeente pakt uit met twintigpuntenplan in strijd tegen impact corona

Een werkgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, heeft een twintigpuntenplan uitgewerkt met maatregelen om de impact van corona in Sint-Gillis-Waas tegen te gaan.

Een opmerkelijk initiatief in deze coronacrisis is er in Sint-Gillis-Waas. Daar hebben niet alleen de meerderheidspartijen een aantal relance-maatregelen genomen. Een werkgroep met alle fracties ging er aan de slag om een reeks steunmaatregelen uit te werken.
Die partijoverschrijdende werkgroep bestond uit burgemeester Maaike De Rudder en schepen Harry De Wolf (CD&V), Koen Daniëls en Marlene Moorthamers (N-VA), Katja Daman (Groen-sp.a) en Romain Meersschaert (Vlaams Belang).

Allicht nog de meest opvallende maatregel is de aankoopcheque voor elk gezin, die kan worden besteed bij de lokale handelaars, horecazaken, verenigingen, scholen en bedrijven. Elk gezinshoofd krijgt 10 euro en elk bijkomend gezinslid krijgt 5 euro. Een gezin van 4 personen krijgt dus 25 euro. Kwetsbare gezinnen krijgen via het Welzijnshuis extra aankoopbonnen van 5 euro per persoon extra.

De andere maatregelen:

* In 2020 wordt er een uitzondering gemaakt op de bedrijfsbelasting: alle bedrijven, handelaars en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten, worden dit jaar vrijgesteld van de bedrijfsbelasting. Wie een compensatiepremie kreeg, betaalt de helft van het vooropgestelde bedrag. Alle andere bedrijven betalen voor 2020 40 euro.

* In 2020 valt de gezinsbelasting weg voor elk gezin waarvan minstens 1 persoon gedurende minstens 24 dagen technisch werkloos is geweest sinds 13 maart 2020 of een gezinslid die een zelfstandige beroepsactiviteit niet heeft kunnen uitvoeren en daarvoor een hinderpremie of compensatiepremie heeft gekregen sinds 13 maart 2020.

* In 2020 ontvangen alle scholen een extra bijdrage van 8 euro per leerling om de extra kosten door corona te dragen.

* In 2020 ontvangen alle oudercomités een bijdrage van 5 euro per leerling extra.

* In 2020 worden alle verantwoordelijke uitgevers die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas vrijgesteld van de belasting op reclamedrukwerk.

* In 2020 valt de terrasbelasting weg.

* In 2020 valt de belasting voor tijdelijke inname van het openbaar domein weg, behalve voor werfinstallaties en containers. Handelaars mogen op aanvraag en na goedkeuring openbaar domein innemen.

* In 2020 krijgen de vzw’s die een zaal uitbaten voor het verenigingsleven extra ondersteuning. Het gaat om De Saleghemkring in Meerdonk en De Zoal en Den Beneen in Sint-Pauwels.

* Geboekte activiteiten in gemeentelijke zalen worden kosteloos geannuleerd voor de periode dat ze door coronamaatregelen niet konden doorgaan.

* In 2020 wordt de belasting voor openlucht recreatieve verblijven (campings) gehalveerd.

* In 2020 wordt de belasting voor exploitatievergunningen voor taxidiensten gehalveerd.

* De concessievergoeding voor de Oude Statie, De Route, Cafetaria Molenberg en Cafetaria De Gavers wordt kwijtgescholden tijdens de maanden maart, april, mei, juni en juli.

* In 2020 krijgen erkende verenigingen die in 2020 reeds een subsidie ontvingen en die enige impact hebben gekend van corona een dubbele subsidie. Het betreft sportverenigingen, cultuurverenigingen, jeugdbewegingen, ouderverenigingen, oudercomités,... Sportverenigingen die zowel een jeugdsporttoelage als een basissubsidie ontvangen, krijgen 30 procent extra op hun jeugdsporttoelage en 70 procent extra op hun gewone basissubsidie.

* Gezinnen met gezinslid met een door het VAPH erkende beperking, krijgen per gezin 50 euro.

* Om ondanks de beperking tot ongeveer 75 zitplaatsen in het cultureel centrum toch nog voor een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel programma te zorgen, wordt een bedrag van 35.000 euro ter beschikking gesteld.

* Tijdens de zomervakantie komen er zomerscholen. In elke deelgemeente zullen er één of meerdere zomerklassen opgericht worden.

* Het openbaar domein wordt ter beschikking gesteld aan de lokale horeca.

* Elk kind tussen 6 en 12 jaar ontvangt een doe-boek met activiteiten voor tijdens de zomervakantie.

* De deelnemers van het speelplein en de grabbelpas uit kwetsbare gezinnen krijgen een tegemoetkoming bij de inschrijvingsgelden.

Lees meer