Er is heel wat protest tegen de plannen om in de zand- en steengroeve van Balegem asbest te storten.
Didier Verbaere Er is heel wat protest tegen de plannen om in de zand- en steengroeve van Balegem asbest te storten.

Gemeente Sint-Lievens-Houtem sluit aan bij bezwaren tegen asbeststort in Balegem

Het actiecomté ‘Geen asbest in ons nest’ tegen de komst van een asbeststort in de zand- en steengroeve van Balegem krijgt na de steun van Natuurpunt en stad Zottegem nu ook bijval van buurgemeente Sint-Lievens-Houtem.

Net als Zottegem onderschrijven we volmondig de talrijke bezwaren die al door de bewoners en het actiecomité ‘Geen asbest in ons nest’ werden ingediend, maar voegen er graag nog enkele toe”, aldus het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem. Extra argumenten uit Houtem zijn de vrees dat asbestdeeltjes in sproeiwater zouden belanden, de gebrekkige veiligheidsmaatregelen ten opzichte van het personeel dat in de stortzone zou werken, de vrees dat het asbest in niet afgesloten vrachtwagens zal worden aangevoerd en een te beperkte zekerheidsmonitoring van de stofemissies in de lucht.

Houtem stelt zich ook vragen omtrent de aan- en afvoerroutes, de diepte tot waar men wil storten en de mogelijke invloed daarvan op het grondwater alsook over hoeveel grondverzet er nodig is en wat met de opgegraven grond zal gebeuren. “Tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 mei in Sint-Lievens-Houtem wordt dit standpunt besproken en eventueel aangevuld om zo tot een officieel standpunt van de gemeente te komen. Dat zullen we vervolgens overmaken aan Omgevingsloket Vlaanderen.”

De tijd dringt aangezien het openbaar onderzoek voor de door de bvba Balegro aangevraagde omgevingsvergunning loopt tot en met vrijdag 29 mei. Tot die datum kan iedereen nog steeds bezwaren en opmerkingen indienen. 

Meer info over het actiecomité via www.asbest.balegem.be.

Lees meer