2 Net als veel buurtbewoners heeft ook de stad Zottegem bezwaar aangetekend tegen de komst van een asbeststort in Balegem.
Didier Verbaere Net als veel buurtbewoners heeft ook de stad Zottegem bezwaar aangetekend tegen de komst van een asbeststort in Balegem.

Zottegem tekent bezwaar aan tegen nieuw asbeststort in buurgemeente: “We sluiten ons aan bij de bekommernissen die leven in de ruime omgeving”

Het stadsbestuur van Zottegem heeft bezwaar aangetekend tegen de komst van een asbeststort in Balegem (Oosterzele). Balegro bvba wil in de steengroeves cementgebonden asbest storten in de lege putten, die vlakbij de grens met Zottegem liggen. “Een bijkomende stortplaats voor asbest is niet wenselijk.”

Er komt veel protest tegen de plannen van Balegro bvba, die de steengroeves in Balegem uitbaat. Buurtbewoners hebben zich verenigd in een actiegroep onder de slogan ‘Geen asbest in ons nest’ en ook het bestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft ondertussen bezwaar ingediend. Het stadsbestuur van Zottegem deelt de bezorgdheid en dient ook bezwaar in. 

Krachtig signaal

“We willen hiermee een krachtig signaal geven”, zeggen schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V) en burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “We schuiven met het storten zowel het asbestafvalprobleem als de potentiële risico’s en beheerskosten alleen maar door naar de toekomstige generaties.” Een nieuwe stortplaats voor asbest is volgens schepen van ruimtelijke ordening Evert De Smet (N-VA) ook niet nodig. “Uit de gegevens van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat er nog voldoende stortcapaciteit beschikbaar is. De reeds vergunde capaciteit moet eerst maximaal benut worden en dan kunnen eventueel bestaande categorie 1-stortplaatsen uitgebreid worden.” Schepen Goossens verwijst ook naar het onderzoek van OVAM om asbest op alternatieve manieren te verwerken. “In de periode 2019 tot 2022 wil OVAM de haalbaarheid van een alternatieve asbestverwerking evalueren. Het inrichten van een bijkomende stortplaats voor asbesthoudend materiaal is dan ook niet wenselijk.”

2 De steengroeves van Balegem waar zandsteen wordt gewonnen.
Didier Verbaere De steengroeves van Balegem waar zandsteen wordt gewonnen.

“Hopen op weigering”

Het openbaar onderzoek dat loopt in het kader van de omgevingsaanvraag van Balegro bvba loopt nog tot 29 mei. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen zal vervolgens alle bezwaren bekijken en een beslissing nemen in het dossier. “Het stadsbestuur van Zottegem verzet zich tegen de komst van dit asbeststort en sluit zich aan bij de grote bekommernissen die leven in de ruime omgeving van de site. Wij durven dan ook hopen op een weigering van de vergunning door de deputatie”, besluit burgemeester De Potter.

Lees meer