Zowat 150 inwoners luisteren naar de uiteenzetting over de asbestproblematiek in het stadhuis.
Foto Joris Vergauwen Zowat 150 inwoners luisteren naar de uiteenzetting over de asbestproblematiek in het stadhuis.

145 doden door asbest in tien jaar

INFOVERGADERING ZORGT BIJ PUBLIEK NIET VOOR MEER DUIDELIJKHEID

De infovergadering over de asbestproblematiek in Sint-Niklaas heeft bij het publiek niet meteen voor meer duidelijkheid gezorgd. De zowat 150 aanwezige Sint-Niklazenaren waren na afloop vooral gefrustreerd dat vele vragen over de asbeststortplaats onbeantwoord bleven. Liefst 145 mensen stierven de voorbije tien jaar in de regio door asbest, drie keer zoveel als in de rest van Vlaanderen.

De stad organiseerde gisterenavond een infovergadering over de asbestproblematiek in het stadhuis, omdat er al enkele weken beroering is nadat bekend raakte dat Sint-Niklaas in de hoogste categorie in Vlaanderen zit wat het aantal asbestslachtoffers betreft, met 21 tot 30 gevallen per 10.000 inwoners. Concreet gaat het om 131 mannen en veertien vrouwen die tussen 2005 en 2014 door mesothelioom, of 'asbestkanker', overleden.


De meeste mesothelioompatiënten zijn mannen die in het asbestverwerkende bedrijf werkten, maar ook hun gezinsleden werden soms getroffen, die de asbestblootstelling thuis opliepen via de werkkledij. In totaal in de de regio komt dat neer op 1,20 procent van de sterfgevallen voor mannen en 0,13 procent voor vrouwen. Het aantal asbestdoden is drie keer zo groot als in de de rest van Vlaanderen, waar geen asbestfabrieken stonden.

Hoog aantal

Het grote aantal asbestdoden in Sint-Niklaas bleef decennialang onder de radar. Inwoners eisten de voorbije weken nadrukkelijke antwoorden op een aantal prangende vragen.


Want hoewel het bedrijf SVK in 1998 de productie van asbesthoudende materialen stopzette, bevindt er zich nog een grote stortplaats voor asbestafval, waarvoor het bedrijf een vergunning heeft tot 2026. Op die vragen werd er een antwoord verwacht van vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaamse Departement Omgeving en de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij. "We voeren regelmatig onaangekondigde controles uit op de stortplaats. Het afdekken met grond is een groot aandachtspunt, op de stortplaats is een sproei-installatie om het vrijkomen van vezels te voorkomen en we voeren ook metingen uit, waarbij recent geen normoverschrijding werd vastgesteld", klonk het bij de inspectie. Dat ze slechts twee keer per jaar controleerden tussen 2010 en 2017, was echter niet wat de bewoners wilden horen. "Zo'n uitleg zorgt enkel voor méér bezorgdheid en argwaan. Meer dan ooit wordt duidelijk dat deze stortplaats moet sluiten", aldus Jef Maes (PVDA). Ook de partij Groen is duidelijk. "We willen zero-tolerance voor het stort, met directe sluiting na inbreuken, registratie van wie wanneer wat heeft gestort en permanente toegang voor stedelijke diensten voor controles", aldus Aster Baeck (Groen).

Meer controles

Sp.a vraagt meer controles. "Het transport, de manier van storten, het naleven van de wettelijke bepalingen en de gevolgen voor de volksgezondheid moeten nauwkeuriger worden opgevolgd", aldus Willem De Klerck (sp.a).


Sint-Niklazenaar Gertjan De Smet ondervond zelf wat asbest kan aanrichten, met de dood van zijn vader. "Dat is een verschrikkelijke dood, iets wat je nooit vergeet. En de waarheid wordt hier vandaag dan toch weer anders voorgesteld. Vrachtwagens rijden hier met asbestafval op en af, waarbij afval op straat terecht komt. Kinderen spelen in de buurt, vlakbij de stortplaats. Die moet hier weg."


En tot slot, directeur Walter Verhaert van SVK: "De huidige stortplaats is nog vergund tot 2026, maar gelet op de huidige aanvoer verwachten we dat de stortplaats veel sneller zal gevuld zijn, vermoedelijk binnen 5 à 6 jaar. En dat SVK blijkbaar nu de schuld krijgt van al het asbestonheil in de regio is naar onze mening onterecht."

Lees meer