3 Zaal Familia op de Paterssite wordt afgebroken om plaats te maken voor een coöperatief woonproject.
JVS Zaal Familia op de Paterssite wordt afgebroken om plaats te maken voor een coöperatief woonproject.

Coöperatief wonen op Paterssite: stad en Interwaas op zoek naar partner voor nieuwe woonvorm

Geen cohousing, maar wel een coöperatief woonproject komt op de nieuwe Paterssite in Sint-Niklaas. Die alternatieve woonvorm komt ook in ons land stilaan van de grond. Nog tot eind februari kunnen coöperaties zich kandidaat stellen voor de plek op de Paterssite. Met wooncoop uit Gent is er al een eerste kandidaat.

Op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan in Sint-Niklaas is de herbestemming van de Paterskerk tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis volop aan de gang. Na volgende zomer moet dat klaar zijn. Daarna volgt de bouw van de woningen op de Paterssite, rond de publieke kloostertuin. 
De Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij bouwt er twaalf sociale huurwoningen. Op de plaats van Zaal Familia komen er nog een 20-tal woningen, waarvoor de stad en Interwaas de voorkeur geven aan een alternatieve woonvorm. Eerst was er een cohousingproject gepland, maar dat werd uiteindelijk afgevoerd. Nu wordt het vizier gericht op een vorm van coöperatief wonen. 

In oktober kreeg de stad al een concreet voorstel van wooncoop cvba uit Gent, voor de ontwikkeling van een coöperatieve woonvorm op de Paterssite. “Dat is waardevol en haalbaar, maar we willen met een open oproep iedereen de kans geven om een voorstel in te dienen. Dat kan nog tot 28 februari”, als directeur Bart Casier van Interwaas.

3 “De Paterssite is een toplocatie voor zo’n alternatieve woonvorm”, klinkt het bij de stad en Interwaas.
JVS “De Paterssite is een toplocatie voor zo’n alternatieve woonvorm”, klinkt het bij de stad en Interwaas.

Huren bij jezelf

Bij een coöperatief woonproject zijn bewoners ook aandeelhouder en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Ze huren als het ware van zichzelf. “Het is in zekere zin een combinatie van kopen en huren, waarbij oplossingen zijn voor elk budget. We willen als stad op zoek gaan naar alternatieve woonvormen en die mogelijk maken. Er is immers nood aan nieuwe duurzame én betaalbare woonoplossingen, zeker in een stedelijke omgeving. De Paterssite is een toplocatie voor zo’n alternatieve woonvorm: midden in de stad, met het station vlakbij, met een grote publieke tuin en de kerk als buurt- en cultuurhuis”, aldus schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA) en schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

Wooncoop cvba heeft intussen 7 coöperatieve woonprojecten opgestart, met in totaal 70 bewoners. Na Gent, Brugge en Adegem breiden ze op korte termijn uit naar Antwerpen, Brussel en andere centrumsteden, zoals misschien Sint-Niklaas. ”Wij kopen bouwgronden en renovatiepanden met de financiële inbreng van huurders-aandeelhouders en externe investeerders. We maken ze klaar voor verhuur en onderhouden de projecten ook tijdens de bewoning. Zo zijn alle huurders ook een stukje eigenaar, zonder de zorgen van het onderhoud van hun woning en de gemeenschappelijke ruimtes”, klinkt het.

De minimale grondprijs voor de plek op de Paterssite bedraagt 537.775 euro. Er zijn uiteraard nog een hele reeks voorwaarden. Coöperaties die zich kandidaat willen stellen, kunnen alle info vinden op de website van Interwaas.

3 De herbestemming van de kerk tot buurt- en cultuurhuis schiet intussen goed op.
JVS De herbestemming van de kerk tot buurt- en cultuurhuis schiet intussen goed op.

Lees meer