De Hooimanstraat in Sinaai.
JVS De Hooimanstraat in Sinaai.

Geen knip, wel snelheidsremmers: verkeersmaatregelen op komst in Hooimanstraat

Het Sint-Niklase schepencollege neemt een aantal maatregelen om de verkeersleefbaarheid in de Hooimanstraat in Sinaai te verbeteren. Bewoners klagen er al langer over geluidsoverlast, in combinatie met meer en sneller verkeer.

Vorige zomer vroegen bewoners van de Hooimanstraat in Sinaai nog een knip in hun straat. Het verkeer in hun straat, die tien jaar geleden nog werd heraangelegd met kasseien, veroorzaakt volgens hen stevige geluidsoverlast.

Het schepencollege gaat niet in op de vraag om een knip in de Hooimanstraat, maar heeft wel een aantal maatregelen uitgewerkt. Zo zullen de bestaande drie verkeersplateaus worden vernieuwd en vervangen door plateaus in beton met steilere hellingen. Er komt ook een extra verkeersplateau in de omgeving van huisnummer 91, maar pas na de uitvoering en evaluatie van het effect van de andere maatregelen. 

In de directe omgeving van de snelheidsremmers plant de stad een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Verder zal het kruispunt van de Hooimanstraat met de Stationswegel en Wijnveld fietsvriendelijker en haakser worden aangelegd. Tot slot komt er een dynamisch snelheidsinformatiebord en zullen er op regelmatige basis snelheidscontroles worden uitgevoerd.

Lees meer