2 De Molenbeek (links) ter hoogte van de Gentstraat. Iets verder, ter hoogte van de Plezantstraat, gaat de Molenbeek ondergronds.
Google De Molenbeek (links) ter hoogte van de Gentstraat. Iets verder, ter hoogte van de Plezantstraat, gaat de Molenbeek ondergronds.

Molenbeek komt weer bovengronds in sport- en recreatiepark Puyenbeke

De Molenbeek krijgt een open bedding in het sport- en recreatiepark Puyenbeke, waar ook het nieuwe zwembad wordt gebouwd.

De Molenbeek loopt vandaag vanuit Stekene en Sint-Gillis-Waas naar Sint-Niklaas, waar de waterloop ter hoogte van de Plezantstraat ondergronds gaat. Vroeger liep de Molenbeek helemaal tot aan het stadspark, volgens historische kaarten. De stad broedt al langer op plannen om de Molenbeek opnieuw meer een bovengrondse plaats te geven. Dat zal alvast gebeuren bij de inrichting van het sport- en recreatiepark Puyenbeke, waar ook het nieuwe zwembad een plaats krijgt.

Het Sint-Niklase schepencollege wil een herwaardering van de bovenloop van de Molenbeek en gaat akkoord met het advies van Aquafin om op de site van het sport- en recreatiecomplex aan de Watermolendreef de Molenbeek in open bedding aan te leggen. Voorwaarde is wel dat er rekening wordt gehouden met de bestaande sportinfrastructuur en de ontwikkelingsperspectieven van de site.

Extra bos creëren

Voor de opmaak van een ruimtelijk plan voor de site Puyenbeke heeft de stad vorige week het Nederlandse studiebureau Palmbout Urban Landscapes aangesteld. “Dat bureau moet een ruimtelijke visie ontwikkelen voor het sport- en recreatiepark. We willen de site doorwaadbaar maken, extra bos creëren, fiets- en wandelpaden inrichten en dus ook de Molenbeek er een plek geven”, aldus schepen Peter Buysrogge (N-VA).

Langs de Molenbeek is in 2017 nog een nieuw fietspad van bijna 8 kilometer in gebruik genomen, dat Sint-Niklaas met Stekene en Sint-Pauwels verbindt. Bedoeling is om dat fietspad door te trekken naar de site Puyenbeke. 

2 Puyenbeke wordt omgevormd tot een sport- en recreatiepark.
JVS Puyenbeke wordt omgevormd tot een sport- en recreatiepark.

Lees meer