De gemeenteraad in Sint-Niklaas.
JVS De gemeenteraad in Sint-Niklaas.

Naar kortere gemeenteraden? “Spreektijd beperken tot 7 minuten en twee klokken in raadszaal”

Om de gemeenteraadszittingen vlotter te laten verlopen, hebben de fracties afspraken gemaakt over het beperken van de spreektijd.

De gemeenteraadszittingen in Sint-Niklaas duren wel vaker tot in de nachtelijke uurtjes. Al een paar keer hebben de fractievoorzitters een poging ondernomen om al te lange zittingen te vermijden. Nu is er dan toch een akkoord bereikt over de duur van interpellaties van de raadsleden. Voortaan is er een spreektijd van zeven minuten, waarna ook de bevoegde schepenen in 7 minuten een repliek kunnen geven.
Om dat allemaal in goeie banen te leiden, zullen er twee klokken worden opgehangen in de raadszaal. Eén klok komt aan de kant van de ramen, voor de raadsleden. De andere klok wordt aan de muur opgehangen, voor de leden van het schepencollege. “Met die afspraken en ingrepen willen we de raadszittingen efficiënter laten verlopen”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Allicht vanaf augustus zullen de gemeenteraadszittingen weer in de vertrouwde raadszaal kunnen plaatsvinden. De voorbije maanden gebeurde dat online. Of de nieuwe klokken dan al zullen ophangen? “Op de installatie van de klokken kan ik nog geen tijd plakken”, geeft de burgemeester nog met een knipoog mee.

Lees meer