Kris Van der Coelden: "Het zou passend zijn om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken organisaties en samen te zoeken naar scenario’s die maximaal tegemoet komen aan de noden van de Sint-Niklazenaren."
JVS Kris Van der Coelden: "Het zou passend zijn om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken organisaties en samen te zoeken naar scenario’s die maximaal tegemoet komen aan de noden van de Sint-Niklazenaren."

Sp.a vraagt echte dialoog van vervoerregioraad: “Neem de tijd om te luisteren naar de mensen die effectief de bus gebruiken”

Sp.a heeft een brief gestuurd naar de vervoerregioraad Waasland, waarin de partij nogmaals vraagt om het behoud van een stadsbusnet dat de wijken met de stadskern verbindt. Sp.a doet ook een oproep tot dialoog.

De vervoerregioraad Waasland nam eind juni nog geen beslissing over het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Met een brief naar Carl Hanssens (N-VA), voorzitter van de vervoerregioraad Waasland, en naar Erwin Sucaet, de vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in de vervoerregioraad, wil sp.a nog eens duidelijk maken wat er op het spel staat. 

“De aanleiding hiervoor is de weinig hoopgevende stand van zaken. Het stadsbusnet in zijn huidige vorm lijkt volledig opgegeven en ook de alternatieven van het stadsbestuur en van de sp.a kregen een ongunstige beoordeling van de ambtenaren en studiebureaus die de dienst uitmaken”, stelt sp.a-raadslid Kris Van der Coelden. “Deze houding staat in schril contrast met het luide en duidelijke signaal van meer dan tweeduizend mensen die petities tekenden voor het behoud van de stadsbussen. De stem van deze mensen moet ernstig worden genomen. Zij dreigen immers een belangrijk deel van hun mobiliteit te verliezen en daarmee ook van hun sociaal leven, hun mogelijkheden om zich naar de school, naar het werk, naar de winkel, naar vrienden of familie te begeven. Wij vragen dat de vervoerraad even de werkzaamheden stopzet, om te luisteren naar de mensen die effectief de bus gebruiken. De bedoeling was toch om de lokale gemeenschap mee te laten beslissen over het openbaar vervoeraanbod 2021?”

Publiek debat

Sp.a wil een grondig publiek debat en vindt dat daarvoor tot nu toe onvoldoende tijd is uitgetrokken. “De digitale publieke bevraging begin juni heeft 34 reacties opgeleverd en de helft van die mensen was van oordeel dat de lange en erg technische presentatie op YouTube niet helder genoeg was. Dat het thema nochtans sterk leeft, bewijst de massale respons op de petities. Het zou passend zijn om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken organisaties en samen te zoeken naar scenario’s die maximaal tegemoet komen aan de noden van de Sint-Niklazenaren. Daarvoor is voldoende tijd beschikbaar. We horen dat in de vervoerregioraad Antwerpen er pas ten vroegste in oktober beslissingen zouden worden genomen.”

Lees meer