2 Schepen voor Financiën Peter Buysrogge: "Er zullen nog maatregelen volgen. We zitten nog te veel in de crisis om nu al te kunnen inschatten wat nog nodig zal zijn.”
Geert De Rycke Schepen voor Financiën Peter Buysrogge: "Er zullen nog maatregelen volgen. We zitten nog te veel in de crisis om nu al te kunnen inschatten wat nog nodig zal zijn.”

Steunmaatregelen coronacrisis kosten stad tot nu toe 160.000 euro: “Meer maatregelen volgen als effect op langere termijn duidelijk wordt”

De verscheidene steunmaatregelen die het Sint-Niklase schepencollege tot nu toe nam, kosten de stad al minstens 160.000 euro. De oppositie vindt het minimaal en vraagt extra maatregelen. Daar gaat het schepencollege allicht op in, “als de effecten van de crisis op langere termijn duidelijk worden.”

In maart en april werkte het Sint-Niklase schepencollege een reeks steunmaatregelen uit. Er is een eerste balans opgemaakt van de kostprijs van die maatregelen. Die zijn berekend tot 20 april. Intussen zijn we al meer dan tien dagen verder, dus voor sommige maatregelen is de kostprijs intussen al verder opgelopen.

In totaal gaat het al om zo’n 160.000 euro. Een overzicht:
* De terrasbelasting van 2020 voor de lokale horeca wordt gehalveerd. Dat kost de stad 32.000 euro. Voor 2020 zullen er voor de horeca in het centrum ook geen huurgelden worden aangerekend voor de parasols, wat de stad 8.000 euro kost.
* Voor de markt- en kermiskramers wordt er geen standgeld aangerekend tijdens de coronaperiode waarin geen kermissen of markten georganiseerd mogen worden. Tot nu toe liep de stad daardoor 23.800 euro marktgelden mis en 55.000 euro aan kermisinkomsten.
* Voor handelaars die verplicht moeten sluiten, wordt geen belasting aangerekend voor het uitstallen van koopwaren en reclameobjecten. Dat komt overeen met 1.200 euro.
* De stad zal huurders of concessionarissen van terreinen en gebouwen van de stad geen huur- of concessievergoeding aanrekenen voor de hele sluitingsperiode. Tot 20 april betekende dat 14.900 euro die niet in de stadskas terecht kwam. De parkeerabonnementen kosten de stad tot nu toe al 22.650 euro.
* Voor de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting tot slot is er uitstel verleend. De ondernemers zullen die pas in maart 2021 ontvangen. Die inkomsten bedragen zo’n 3 miljoen euro.

De kostprijs van de steunmaatregelen zal uiteraard nog verder oplopen. “Dit gaat om nog maar een beperkte periode, tot 20 april. Bovendien houden we er rekening mee dat de coronacrisis effecten heeft op langere termijn. We zitten nog te veel in de crisis om dat nu al te kunnen inschatten. Dit zal invloed hebben op een aantal inkomsten van de stad, denk maar aan de inkomsten van de personenbelasting”, aldus schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA).

2
Geert De Rycke

“Maatregelen minimaal”

Tijdens de gemeenteraad lieten zowat alle oppositiepartijen zich uit over de noodzaak aan extra steunmaatregelen. “De huidige maatregelen zijn heel minimaal”, stelde Jos De Meyer (CD&V). “We zullen de komende maanden een beter zicht krijgen op wat nodig is. Het is moeilijk om nu concrete voorstellen te doen, al ben ik ervan overtuigd dat de stad en het OCMW nog voor belangrijke stappen staan. Ik hoop dat daarvoor voldoende budgetten worden vrijgemaakt.”

“Het zijn logische voorstellen, maar nog minimaal”, gaf ook Jef Maes (PVDA) aan. “Moeten we vandaag niet nadenken om veel verder te gaan? Het is al duidelijk dat de effecten nog het hele jaar voelbaar zullen zijn. In andere werelddelen die heropgestart zijn, is te zien dat lokale handelaars het heel moeilijk hebben.”

Frans Wymeersch (Vlaams Belang) diende een amendement in om een aantal extra maatregelen te nemen, waaronder het niet innen van de bedrijfsbelasting voor het aanslagjaar 2020. “De huidige maatregelen zijn zeer summier en kunnen nauwelijks de geleden schade compenseren. De stad kan zeker meer doen, door de getroffenen een groter duwtje in de rug te geven.” Ook Saloua El Moussaoui (CD&V) is voorstander van een vrijstelling van de bedrijfsbelasting. “We moeten een zo groot mogelijke inspanning leveren om lokale ondernemers en KMO’s te steunen.”

Christel Geerts (sp.a): “Het pakket maatregelen is beperkt en we missen wat uniformiteit. Maar men moet ergens starten, dus kunnen er ons wel gedeeltelijk in vinden. We moeten inderdaad het globale plaatje kennen, om verdere ingrepen te plannen. Er zullen veel structurele maatregelen nodig zijn.”

Vanuit de meerderheid gaf Karel Noppe (Open Vld) ook aan dat er zal moeten worden bijgestuurd. “Het wordt een marathon met hindernissen, in plaats van een sprintje. De eerste maatregelen zijn er, complementair met de Vlaamse en federale maatregelen. We zullen als stad moeten bijsturen waar elders hiaten ontstaan. Een strategie is om dat stap voor stap te doen, fase per fase, zo gebeurt het doordacht.”

“Meer maatregelen volgen”

Volgens schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA) komen er wellicht nog meer steunmaatregelen. “We weten niet hoelang deze crisis nog zal duren en wat de gevolgen precies zullen zijn. De bedrijfsbelasting stellen we uit zodat bedrijven het cashprobleem kunnen opvangen. Een vrijstelling van die bedrijfsbelasting is heel ingrijpend. Dat zou de stad 3 miljoen euro kosten. We gaan voortdurend evalueren. Wellicht zullen er nog maatregelen volgen. Het is aan de stad om lokaal een motor te zijn om de heropstart te stimuleren, als onderdeel van een groter verhaal.” 

Lees meer