4 Gert Stas (sp.a): "Aan de Sint-Quintinuskerk Gelinden, de Sint-Jan Baptistkerk Engelmanshoven, de Sint-Martinuskerk Kerkom, de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk Gorsem en de pastorij van Zepperen zal alvast het bordje ‘Te Koop’ komen te hangen.”
Foto Karolien Coenen Gert Stas (sp.a): "Aan de Sint-Quintinuskerk Gelinden, de Sint-Jan Baptistkerk Engelmanshoven, de Sint-Martinuskerk Kerkom, de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk Gorsem en de pastorij van Zepperen zal alvast het bordje ‘Te Koop’ komen te hangen.”

“Stad Sint-Truiden gaat over tot verkoop van vier kerken”

“De stad Sint-Truiden gaat over tot de verkoop van vier van haar kerken om haar nieuwe stadskantoor te bekostigen.” Dat beweert althans de sp.a-fractieleider Gert Stas. “Fake news”, reageert eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Er staat vandaag nog geen enkele concrete verkoop gepland, zijn lijstje raakt kant noch wal.”

“Bij de voorstelling van het meerjarenplan bleek dat voor een nieuw modieus stadskantoor 14 miljoen euro gezocht diende te worden”, steekt oppositieleider Gert Stas (sp.a) van wal. “Die som zou komen uit de verkoop van stadspatrimonium. Ondanks ons aandringen kon de stad ons geen lijst met ‘te verkopen gebouwen’ bezorgen. ‘Alles staat te koop’, klonk het uit de mond van schepen van Financiën Jo François. Via een klacht die wij daarop indienden bij de bevoegde instanties om de lijst te kunnen inkijken, bleek de lijst dan toch boven water te komen. Dit is een duidelijke obstructiepoging van ons gerechtvaardigd oppositiewerk en enkel te begrijpen omdat het duidelijk is dat alvast het verlies van de te verkopen gebouwen een aderlating voor het Truiense gemeenschapsleven en dienstverlening zal betekenen.”

4 Uit: Masterplan Gebouwen Stad Sint-Truiden.
RV Uit: Masterplan Gebouwen Stad Sint-Truiden.

“De Sint-Quintinuskerk Gelinden, de Sint-Jan Baptistkerk Engelmanshoven, de Sint-Martinuskerk Kerkom, de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk Gorsem en de pastorij van Zepperen staan zwart op wit op die lijst”, zegt Gert Stas (sp.a), die onze redactie de bewuste passage uit Masterplan Gebouwen Stad Sint-Truiden heeft overgemaakt. “‘Beleidsvoorstel: Verkoop’, duidelijker kan niet, hé. Spijtig dat hier niet ten gronde is onderzocht in welke mate deze locaties ook nog kunnen gebruikt worden door de lokale gemeenschap. Daarenboven is er voor deze eigendommen nog geen schatting gebeurd en het is maar te hopen dat voor de stad, om het verlies aan eigen patrimonium te compenseren, deze kerken voldoende opleveren.”

4 De stad Sint-Truiden ontving voor die Sint-Quintinuskerk in deelgemeente Gelinden vorig jaar nog maar pas een aanzienlijke subsidie vanuit de Vlaamse overheid van ruim 600.000 euro.
RV De stad Sint-Truiden ontving voor die Sint-Quintinuskerk in deelgemeente Gelinden vorig jaar nog maar pas een aanzienlijke subsidie vanuit de Vlaamse overheid van ruim 600.000 euro.

600.000 euro

De stad Sint-Truiden ontving voor die Sint-Quintinuskerk in deelgemeente Gelinden vorig jaar nog maar een aanzienlijke subsidie vanuit de Vlaamse overheid van ruim 600.000 euro. “Als erfgoedstad hechten wij enorm veel belang aan onze monumenten en hun onderhoud”, zei schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed Jelle Engelbosch (N-VA) in april vorig jaar. “Zij zorgen voor de uitstraling van onze regio. Daarom ben ik verheugd dat we, met steun van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, de Sint-Quintinuskerk in een authentieke staat kunnen bewaren. Na afloop van de restauratiewerken zal de Sint-Quintinuskerk op termijn een nieuwe bestemming krijgen. Wat de nieuwe invulling van de kerk zal worden, wordt volop onderzocht. Wel moet de herbestemming gebeuren met het grootste respect voor de geschiedkundige, archeologische en culturele waarde van de kerk”, klonk het toen.

4 “Het zoveelste geval van fake news”, reageerde eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) maandag namens de meerderheid op de verklaringen van de oppositie.
Mine Dalemans “Het zoveelste geval van fake news”, reageerde eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) maandag namens de meerderheid op de verklaringen van de oppositie.

Fake news

“Het zoveelste geval van fake news”, reageerde eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) maandag namens de meerderheid op de verklaringen van de oppositie. “Die bezorgde lijst is gewoon een opsomming van ons gehele patrimonium. Er staat vandaag nog geen enkele concrete verkoop gepland en zijn lijstje raakt kant noch wal. Alles op zijn tijd, we laten ons niet opjagen.”

Lees meer