3 Patrick Leemans uit Gelinden waarschuwt al bijna een jaar voor de gevaarlijke situatie van de illegaal verhoogde grond achter zijn huis.
Mine Dalemans Patrick Leemans uit Gelinden waarschuwt al bijna een jaar voor de gevaarlijke situatie van de illegaal verhoogde grond achter zijn huis.

“Wachtbekken werd illegaal opgevuld, en nu zitten wij met de modderstromen”

De inwoners van het dorpje Gelinden ruimen voor de zoveelste keer puin na de doortocht van de modderstromen van gisteren. Maar nu blijkt dat de firma die in opdracht van de stad een wachtbekken aanlegde in Gelinden, de uitgegraven grond dumpte in een natuurlijk wachtbekken gelegen op een privaat perceel in overstromingsgevoelig gebied, na een deal met de eigenaar.

Een moegetergde Patrick Leemans toont onze fotograaf de plek achter zijn huis in de Populierenstraat in Gelinden waar eigenlijk een natuurlijk waterbekken moest liggen.  "Toen ik zag dat ze in juli 2018 achter mijn huis maar bleven aanrijden met vrachtwagens vol aarde en het bekken met anderhalve meter verhoogd werd, sloeg ik alarm.  Achter mijn huis ligt er een natuurlijk waterbekken dat de woningen tegen wateroverlast moet beschermen. Ik stapte naar mijn plaatselijk gemeenteraadslid, die onmiddellijk de stadsdiensten op de hoogte bracht”, vertelt Leemans. “ Ik heb vernomen dat de eigenaar het perceel als beemdgrond wil verkavelen voor de bouw van een zestal woningen.”

Er gebeurde niets

Nochtans was de stad op de hoogte van de ophoging. “Het kan niet dat een aannemer in samenspraak met een grondeigenaar uit winstbejag een hele buurt in gevaar brengt terwijl wij als stad al miljoenen hebben geïnvesteerd om overstromingen te voorkomen. In het bestek staat letterlijk dat de aannemer de gronden op een wettelijke manier moet afvoeren. Hij zal nu alles weer moeten afgraven en in originele toestand herstellen”, vertelde de toenmalige schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans (CD&V) in juli vorig jaar nog in de krant HBVL.  De Dienst Ruimtelijke Ordening opende daarop een onderzoek, maar er gebeurde niets.

En toen kwam de regen

Gisteren gingen dan de sluizen van de hemel open. “Gelinden, waar men twee jaar gewerkt heeft aan een nieuwe riolering en wachtbekken, heeft het nooit zo zwaar gehad en ook het Akkerhof was weer ondergelopen. Het nieuwe wachtbekken was maar half gevuld en de beek overvol. Terwijl het natuurlijk waterbekken niet heeft kunnen werken, dat was volgestort. Het stadsbestuur was op de hoogte, maar in plaats van iets aan de situatie te doen, hebben ze zich achter een gerechtelijke procedure weggestoken.  Jammer,  die modderstroom in Gelinden had vermeden kunnen worden”, foetert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a), die de hele zaak op de gemeenteraad heeft geagendeerd.

3 Gelinden maandagnamiddag
RV Gelinden maandagnamiddag

Lange doorlooptijd

De stad Sint-Truiden is vandaag karig met haar informatie. Ondertussen is Ingrid Kempeneers (CD&V) schepen van Openbare Werken (Bert Stippelmans viel naast het schepencollege na de laatste gemeenteraadsverkiezingen- red.). “ Ik weet het. Die mensen van Gelinden hebben eigenlijk gelijk. Maar goed.  Volgens mijn diensten werd er een procedure opgestart door het departement Omgeving (Vlaams gewest). Het betreft een procedure waarvan de uitkomst in handen ligt van de rechtbank en waarbij rekening gehouden dient te worden met een lange doorlooptijd”, reageert Kempeneers.

3 Auto’s, kelders en huizen zaten onder een modderlaag
RTZ Auto’s, kelders en huizen zaten onder een modderlaag

45 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Stefan Kempeneers

    reactie op johny mertens. Het vuil in de grachten is niet de begroeiing die er in staat . Het is het zwerfvuil dat door jan en alleman wordt weggegooid. ps. Ik ben gene groene.

  • Ronny Martin

    Bouwgrond nu maar registreren als overstromingsgebied.

Lees meer