Hoogstamboomgaarden maken al sinds de middeleeuwen deel uit van het Haspengouwse landschap. Om dit stukje erfgoed in ere te houden, werd nu een plan opgemaakt.
RV Hoogstamboomgaarden maken al sinds de middeleeuwen deel uit van het Haspengouwse landschap. Om dit stukje erfgoed in ere te houden, werd nu een plan opgemaakt.

Actieplan moet hoogstamboomgaarden in ere herstellen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakte samen met een heleboel partners een plan op voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren.  Dit stukje onroerend erfgoed kan nu beter worden beschermd.

Het plan voor de hoogstamboomgaarden bestaat uit een aantal ambities voor het behoud, het beheer en het voeren van een gezamenlijk beleid. Er wordt gezocht naar nieuwe locaties waar hoogstamboomgaarden een plek kunnen krijgen. Ook komen er oplossingen om moeilijk beheersbare ziektes en plagen te voorkomen en beter te bestrijden.

Toerisme

Hoogstamboomgaarden maken al sinds de middeleeuwen deel uit van het Vlaamse landschap. In Haspengouw en Voeren leidde de opkomst van de commerciële fruitteelt aan het einde van de 19de eeuw tot een uniek en gevarieerd cultuurlandschap met (hoogstam)boomgaardengordels rondom de dorpskernen. Dat typische Haspengouwse landschap is het uithangbord voor toerisme in de streek. Door de omschakeling naar de economisch rendabelere laagstamteelt, verloren hoogstamboomgaarden hun nut en verdwenen een groot deel ervan. De weinige resterende hoogstamboomgaarden worden vandaag opnieuw gewaardeerd omwille van hun brede waaier aan maatschappelijke functies die ze kunnen vervullen.

Ziekteverspreiding

“Ondanks de waarde die iedereen hecht aan hoogstamboomgaarden en de inspanningen die geleverd worden om ze te behouden, blijven de hoogstamboomgaarden onder druk staan door landbouwintensivering, verstedelijking en verwaarlozing” zegt minister-president Geert Bourgeois. “Hoogstamboomgaarden onderhouden is en blijft arbeidsintensief. Plukken kan niet met machinale hulp en is gevaarlijk. De opbrengst weegt vaak niet op tegen de kosten, en de afzetmogelijkheden voor hoogstamfruit zijn beperkt. Bomen worden vaak niet meer geplukt en het fruit rot dan weg op de grond. Dat kan dan weer zorgen voor ziekteverspreiding naar de commerciële laagstamplantages, en de hoogstamboomgaarden krijgen zo een slechte reputatie. Daarom zet het onroerenderfgoedrichtplan vooral in op de ondersteuning van een goed beheer van de hoogstamboomgaarden.”

Inspanningen

Schepen van Landbouw  Hilde Vautmans is alvast in haar nopjes: “In onze streek worden al jaren inspanningen gedaan om het dynamische hoogstamboomgaardenlandschap in stand te houden. Zo werden in Sint-Truiden alleen al de afgelopen 3 jaren in samenwerking met het regionaal landschap en de provincie meer dan 700 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant. In het richtplan bepaalden de partners samen welke richting we uit willen gaan. De ambities zijn hoog en actie is nodig om deze te realiseren. Ook na de goedkeuring van het onroerenderfgoedrichtplan loopt het participatieproces verder. In samenspraak met de betrokkenen werken we aan concrete acties die we vastleggen in een actieprogramma. ”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer