Er pakken donkere wolken samen boven de Truiense foorreizigers.
RV Er pakken donkere wolken samen boven de Truiense foorreizigers.

Omstreden beslissing nergens terug te vinden: “Pleegde stadsbestuur schriftvervalsing om alle standplaatsen foorkramers op te zeggen?”

Omwille van de herinrichting van de Groenmarkt en de mogelijke gevolgen hiervan voor de plaatsindeling van de kermisattracties, verstuurde de stad op 8 februari een schrijven naar alle foorkramers van de augustuskermis om hun standplaatsen definitief op te zeggen. Maar de collegebeslissing die daarvoor nodig was, blijkt nu onvindbaar. Enkel voor de Groenmarkt is er een toelating van het schepencollege.

De foorkramers reageerden verbijsterd: “Enkele dagen voordien vond een kermiscommissie plaats waar geen sprake was van deze collectieve opzeg. Wel werd er verwezen naar de werken op de Groenmarkt en dat naar een gepaste oplossing zou worden gezocht voor enkele van ons", zegt één van de foorreizigers. “Met deze collectieve opzeg is ieders lot nu plots onzeker. Van een koude kermis gesproken.”  Maar ook de sp.a-oppositie is boos: “Voor ons is het onbegrijpelijk dat ook de foorkramers op de Grote Markt, Minderbroedersstraat en Minderbroedersplein hun definitieve opzeg kregen, zonder dat er al onmiddellijk een plan voor de hele kermis wordt voorgelegd. Het kan alle kanten uit en deze handelaars hebben met de werken op de Grote Markt pas een moeilijke periode achter de rug. Nu komen ze opnieuw in totale onzekerheid terecht. De kans bestaat nu dat ze andere oorden zullen opzoeken, wat een verschraling van onze kermis zou betekenen”, aldus sp.a-fractieleider Gert Stas.

Schriftvervalsing?

Of de standhouders al dan niet hun opzeg krijgen, dient in het schepencollege beslist te worden. In het schrijven, dat ondertekend werd door schepen Pierard en burgemeester Heeren, werd dan ook verwezen naar een beslissing van het schepencollege. Echter, bij navraag door raadslid Filip Moers bleek er helemaal geen collegebeslissing te zijn. Filip Moers: “Dit zijn pas echt truken van de foor. Nu deinst men er zelfs niet meer voor terug om over het lot van tientallen kermislui achter hoek en kant te beslissen én daarover verkeerdelijk te berichten, nota bene in overheidsdocumenten. Ik vertrouw dit niet meer, hier is mee geknoeid. Als dit een bewuste daad was, dan is dit schriftvervalsing en een strafbaar feit. Deze opzegging is niet rechtsgeldig.” Stadssecretaris Kathleen Bergoets bevestigt aan onze redactie dat inderdaad enkel de foorreizigers van de Groenmarkt zijn opgezegd.

Bomen toegevoegd

Waarom is er dan precies voor gekozen om het volledige kermisplan herin te delen (en dus niet enkel de zone van de Groenmarkt)? “Aan de ontwerpplannen van de Groenmarkt werden enkele maanden geleden verschillende bomen toegevoegd. Hiermee kwam het stadsbestuur tegemoet aan de wensen van vele Truienaren om meer groen in het centrum te voorzien. Door deze bomen is er – logischerwijs – minder beschikbare ruimte om kermiskramen op de Groenmarkt te positioneren. Voor een aantal foorreizigers moet er dus naar een alternatief gezocht worden. Het makkelijkste is om gewoon enkele kraampjes naar een vergeethoekje te verbannen. Het stadsbestuur wil alle kermismensen echter dezelfde kansen geven en iedereen een zo optimaal mogelijk plekje bieden binnen de beschikbare ruimte. Om dat te organiseren, wordt het volledige kermisplan herzien”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Elke Celis

    Vorig jaar waren er al zovele standhouders misnoegd over de standplaatsen en vooral de vage communicatie met de stadsdiensten. Als ik dit nu lees als Truienaar, het is toch om beschaamd om te worden..... Ik begin te denken dat Veerle nog veel meer in donkere hoekjes en achter de rug om doet. Merci burgemeester!

Lees meer