Bedoeling is om het patrimonium zo op een duurzame manier te onderhouden en verder ook bij te dragen aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant.
RV Bedoeling is om het patrimonium zo op een duurzame manier te onderhouden en verder ook bij te dragen aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant.

Sint-Truiden brengt energiewaarden gebouwenpatrimonium in kaart

De stad Sint-Truiden start een onderzoek naar de energiewaarden van haar gebouwen. Bedoeling is om het patrimonium zo op een duurzame manier te onderhouden en verder ook bij te dragen aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant. Het stadsbestuur neemt hiervoor deel aan het gratis opleidings- en begeleidingstraject SURE2050.

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden heeft door de decennia heen een uitgebreid patrimonium opgebouwd. Uitdaging hierbij is om deze gebouwen een zinvolle invulling te geven en ze als een goede huisvader te onderhouden. Hierbij speelt vandaag ook het klimaataspect een belangrijke rol. “Binnen het Europees Burgemeestersconvenant leveren wij inspanningen om de CO2-emmisie in onze stad met 40 procent te reduceren. Ook het energiezuiniger maken van onze gebouwen levert hieraan een voorname bijdrage. We gaan daarom onderzoeken hoe duurzaam ons patrimonium is. Hierdoor krijgen we een goed beeld op de situatie zoals ze nu is en kunnen we gerichte maatregelen nemen om de energiewaarden te optimaliseren”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Gemeenteraad bekrachtigd

Hiervoor neemt het stadsbestuur deel aan het opleidings- en begeleidingstraject SURE2050, dat gefinancierd wordt door het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma. Het project ondersteunt de lokale overheid onder meer in de ontwikkeling van een duurzame vastgoedstrategie, de zoektocht naar subsidiemogelijkheden en de optimalisatie van het stadspatrimonium. De samenwerkingsovereenkomst werd  maandag  door de gemeenteraad bekrachtigd.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer