3 De omwonenden zijn niet tevrden met de Eisbear Bar.
Benoit De Freine De omwonenden zijn niet tevrden met de Eisbear Bar.

Sp.a vraagt sluiting Eisbear Bar: “Klachten van omwonenden blijven voortduren”

De Truiense sp.a wil dat burgemeester Veerle Heeren de Eisbear Bar sluit. “Zeker nu de Raad van Elf aangekondigd heeft om daar geen activiteiten van carnaval meer te laten plaatsvinden”, zeggen  sp.a-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove, die de zaak op de gemeenteraad agenderen.

“Wij hebben als sp.a het stadsbestuur van Sint-Truiden verschillende keren gewaarschuwd: zet die Eisbear Bar niet”, zeggen El Herbouti en Vandenhove. “De klachten van de omwonenden tegen geluids- en andere vormen van overlast blijven voortduren. Waarom sluit de burgemeester de Eisbear Bar niet gewoon? Zeker nu de Raad van Elf aangekondigd heeft om daar geen activiteiten van carnaval meer te laten plaatsvinden. Alleszins is dit initiatief niet voor herhaling vatbaar.” 

Sp.a agendeert de hele kwestie als extra punt op de Truiense gemeenteraad. “Waarom maakt het stadsbestuur niet meer gebruik van leegstaande handelspanden als ze dan toch occasionele evenementen wil organiseren?”, vraagt El Herbouti zich af.

3 Luc Withofs.
Karolien Coenen Luc Withofs.

Miskleun

Ook binnen de Truiense horeca rommelt het. De stem van voormalig voorzitter van Horeca Sint-Truiden Luc Withofs klinkt in de Trudostad nog steeds als een klok. Hij vindt de keuze van het stadsbestuur voor deze pop-up Eisbear ronduit een miskleun. “Dat de inplanting op het Minderbroedersplein een verkeerde keuze was, staat nu als een paal boven water. Maar wat erger is, dat je als stadsbestuur de concurrentie met je eigen horecamensen aangaat. Een oneerlijke concurrentie trouwens. Laat zo iemand een pand huren in onze stad, en zich aan alle regelgeving onderwerpen. Kijk, ikzelf werk ook mee aan de Bloesembar. Een concept tijdens de bloesemperiode, wanneer onze streek overstelpt wordt door toeristen. Maar dan lokaliseren wij ons in het veld, sluiten wij tijdig en zijn maximaal vijf weken open.”

Meerwaarde

Woensdagavond vond er een overleg plaats tussen de stad Sint-Truiden, de politie, eigenaar Kris Vanhoyland en de buurtbewoners. “De Eisbear Bar biedt een meerwaarde voor de beleving in de stad. Tegelijkertijd hebben we veel begrip voor de buurtbewoners, die ook van hun nachtrust moeten kunnen genieten. Om dat te kunnen garanderen, zijn we in een open dialoog overeengekomen dat de organisatie decibelmeters zal installeren om het geluidsniveau continu op te volgen. Daarenboven zijn de geïnstalleerde camera’s op het Minderbroedersplein in werking en zullen de beelden daarvan ook consequent worden opgevolgd, zoals dit ook voorheen gebeurde”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. 

“De decibelmeters zijn een extra maatregel, bovenop de inzet van extra stewards, de installatie van bijkomende urinoirs en de plaatsing van dakisolatie die de uitbater van de Eisbear Bar reeds heeft uitgevoerd. Door deze laatste ingreep is het geluidsniveau al veel beter onder controle, zo hebben de buurtbewoners zelf kunnen vaststellen.” De gemaakte afspraken zullen verder worden opgevolgd. “Indien er daartegen inbreuken worden vastgesteld, zal ik gepaste maatregelen nemen”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

3 De bewoners van de appartementen aan de Eisbear Bar.
Karolien Coenen De bewoners van de appartementen aan de Eisbear Bar.

Lees meer