"VDAB, stad en Punch Powertrain ondertekenden hiertoe een gezamenlijk document waarbij de tewerkstellingscel wordt opgericht”, zegt burgemeester Veerle Heeren.
RV "VDAB, stad en Punch Powertrain ondertekenden hiertoe een gezamenlijk document waarbij de tewerkstellingscel wordt opgericht”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Stad Sint-Truiden en VDAB starten tewerkstellingscel herstructurering Punch Powertrain

Naar aanleiding van de herstructurering van Punch Powertrain zullen de VDAB en de stad Sint-Truiden samen met Punch Powertrain en de sociale partners een tewerkstellingscel oprichten, die de ontslagen werknemers zal opvangen en begeleiden en hen maximale kansen geeft om een nieuwe job te vinden.

Maandag maakte Punch Powertrain de inhoud bekend van een sociaal akkoord. Dat werd de voorbije maanden onderhandeld naar aanleiding van de vorig jaar aangekondigde ontslagen. Aanleiding hiervoor is het moeilijke economische klimaat in China, waardoor de versnellingsbakkenproducent aanzienlijk in zijn productie moest terugplooien. “Het is erg belangrijk om in de tewerkstellingscel eerst aandacht te schenken aan de eerste opvang na het ontslag, want ervaring leert dat je werk verliezen tot onzekerheid leidt”, zegt VDAB directeur Tinne Lommelen. “Verder organiseert VDAB infosessies voor de ontslagen werknemers en biedt het hulp bij het aanmaken van hun Mijn-loopbaandossier bij VDAB. Nadien volgt de voorziene outplacementbegeleiding voor de ontslagen werknemers. Voor diegenen die nadien nog geen nieuwe job gevonden hebben, volgt nog een nazorg bij VDAB zelf.”

Tewerkstellingscel

“Samen met de sociale partners, het sectorfonds, de VDAB  willen wij alvast de brug tussen de getroffen werknemers van het hoogtechnologisch bedrijf Punch Powertrain en de productiebedrijven in de maakindustrie in Limburg zo klein en zo kort mogelijk kunnen maken. VDAB, stad en Punch Powertrain ondertekenden hiertoe een gezamenlijk document waarbij de tewerkstellingscel wordt opgericht”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Jobdating

“Samen met de outplacementconsulenten en het VDAB-team en de industrie kijken we welke bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn. In eerste instantie gaat dit dan bijvoorbeeld om technische screenings en jobdatings. Het team industrie heeft een antenne in Sint-Truiden waar de expertise over de verschillende jobmogelijkheden in de regio zich verzamelt. Tegelijkertijd werken zij ook nauw samen met de VDAB-collega’s op de T2-campus in Genk. Daar kunnen mensen terecht voor technische bijscholing of omscholing”, besluit Lommelen.

Lees meer