2 Kristel Croes (scholengemeenschap Hesbania) en Els Willems (GO! Zuid Limburg).
Karolien Coenen Kristel Croes (scholengemeenschap Hesbania) en Els Willems (GO! Zuid Limburg).

Truiense basisscholen op zoek naar 220 laptops: “We nemen het heft in eigen handen”

Sint-Truiden is nog steeds het epicentrum van het coronavirus. Het Sint-Trudo Ziekenhuis en het woonzorgcentrum Villa Rosa ervaren de crisis op dit moment, maar binnenkort zal het virus ook andere nare gevolgen vertonen. In het Truiense basisonderwijs, zo blijkt. Daar is dringend nood aan 220 laptops.

“Eigenlijk moeten we afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad beslist over hoe we het na de paasvakantie moeten aanpakken, maar we nemen het heft toch al zelf in handen”, steekt Kristel Croes, algemeen directeur van scholengemeenschap Hesbania, van wal. “Het ministerie van onderwijs heeft de koepels de opdracht gegeven om een behoeftebevraging te doen. Maar omdat de focus van de overheid vooral naar het secundair onderwijs gaat, hebben we zelf alles in kaart gebracht. Uit een rondvraag blijkt dat er in het Truiens basisonderwijs nood is aan 220 laptops om na de paasvakantie het afstandsleren verder te zetten.”

Vriendjes missen

“Tot hiertoe is er al heel wat werk verzet”, zo haakt Els Willems, directeur van GO! Scholengroep Zuid-Limburg, daar op in. “Er hebben al leerkrachten zelf online materiaal geleverd en zelfs bundeltjes persoonlijk aan huis bezorgd bij de leerlingen. Er zijn ook ouders die dingen hebben geprint voor andere gezinnen die over geen printer beschikken. Trouwens, die laptops zijn niet alleen levensbelangrijk voor ons onderwijs in de strikte zin van het woord. Zo is het bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk dat kinderen van acht à negen jaar hun klasgenootjes en hun leerkracht nog te zien krijgen, ook al is dat ‘slechts’ digitaal. Sommigen missen hun vriendjes, weet je? Dat sociale contact is immens belangrijk voor kinderen.” 

Het virus heeft gelukkig ook enkele positieve neveneffecten. Het ontzuilt het Truiense onderwijs. “Nu de nood zo hoog is, is het fantastisch dat er toenadering is gekomen tussen onze onderwijsnetten”, zegt Kristel Croes. “En uiteraard danken we de serviceclubs die reageren op onze noodkreten.”

2 Op de foto staan Els Willems en Kristel Croes van de scholengemeenschappen, Jos Dubois, Marc Vreys en Norbert Stas van de serviceclubs, schepen Jo François (N-VA) en burgemeester Veerle Heeren (CD&V).
Karolien Coenen Op de foto staan Els Willems en Kristel Croes van de scholengemeenschappen, Jos Dubois, Marc Vreys en Norbert Stas van de serviceclubs, schepen Jo François (N-VA) en burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Serviceclubs

Niet alleen de onderwijsnetten hebben elkaar trouwens gevonden, ook de serviceclubs. “Wij hebben de oproep gericht aan de interservice, het overkoepelend orgaan van de tien Truiense serviceclubs”, zegt de geestelijke vader van het initiatief, Jos Dubois, voorzitter van Rotary Sint-Truiden, die hoopt 50.000 euro te vergaren. “Het is fantastisch dat Marc Vreys erin geslaagd is om hen op dezelfde lijn te krijgen.” Die zal proberen op twee manieren aan die 220 laptops te geraken. “Via de sociale media roepen we op om tweedehands laptops in te leveren”, zegt Vreys. “Maar we tasten ook in onze eigen sociale kas om er nieuwe aan te kopen.”

Tweedehands laptops kunnen binnengebracht worden bij Lowette Gifts in de Sint-Jorisstraat 4530 in Sint-Truiden (elke weekdag van 9 tot 18 uur) en bij Gravermi op de Steenweg 1 in Heers (elke weekdag van 9 tot 16 uur). Wie het project financieel wil steunen, kan dat doen op rekeningnummer BE37 7350 5654 5328 op naam van Interservice met als mededeling ‘gift laptops’.

Lees meer