De uitgegraven grond, ongeveer 10.000 ton, van onder andere de Grote Markt wordt tijdelijk gestockeerd op de opslagplaats van het Stadswerkhuis in de Rellestraat.
Mine Dalemans De uitgegraven grond, ongeveer 10.000 ton, van onder andere de Grote Markt wordt tijdelijk gestockeerd op de opslagplaats van het Stadswerkhuis in de Rellestraat.

Vervuilde grond van Truiense Grote Markt dreigt belastingbetaler 250.000 euro te kosten

Bij de herinrichting van de Grote Markt werd door de stad aan de ondertussen failliete aannemer Casters de toelating gegeven om de uitgegraven grond, ongeveer 10.000 ton, tijdelijk te stockeren op de opslagplaats van het Stadswerkhuis in de Rellestraat. Die feiten kwamen aan het licht tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag.

Het was sp.a-raadslid Filip Moers die maandag op de gemeenteraad de kat de bel aanbond. Hij vroeg bevestiging of die immense berg grond afkomstig was van de werken op de Grote Markt en wie nu zal moeten opdraaien voor de kosten voor het afvoeren van die grond. “De kostprijs zal afhankelijk zijn van de graad van vervuiling. De graad van vervuiling moet gekend zijn want bij de opmaak van het lastenboek voor de werken moet er aan de hand van boringen een analyse gebeuren van deze grond”, zegt Filip Moers (sp.a), die aan burgemeester Heeren het technisch analyseverslag opvroeg. 

“Ik vrees dat dit alweer een zware aderlating wordt voor de Truienaar. Eerst was er de schadeclaim van diezelfde aannemer toen de stad recentelijk maar liefst 1 miljoen euro moest ophoesten. Intussen is de firma Casters failliet en zal de Truienaar nu ook voor de afvoer van deze grond moeten opdraaien. Wanneer we ons licht opsteken bij een grondverwerkend bedrijf leren we dat de kostprijs om zulke grond te laten afvoeren en te stockeren zo’n 25 euro per ton bedraagt. Omgerekend betekent dat een kostprijs van 250.000 euro.”

Borgstelling

Burgemeester Veerle Heeren gaf op de gemeenteraad toe dat de stad nu het gelag zal moeten betalen en dat ze zal proberen om tenminste de borgstelling van de aannemer, die de stad nog in haar bezit heeft, te recupereren De nog openstaande waarborgen van de werken die Casters heeft uitgevoerd bedragen voor de Stationsstraat 146.155 euro, de Grote Markt 128.910 euro en voor de Stapelstraat ten slotte 12.770 euro. In totaal zou die borgstelling dus 287.835 euro opleveren. Op zich lijkt het voldoende om de kosten van het wegvoeren en stockeren van de vervuilde grond te dekken. Maar rest uiteraard de vraag of de stad zich van die borg mag bedienen.

Lees meer