2 V.l.n.r.: dr. Raf Lippens, Dirk Vanstraelen, Roel Eerlingen, Eric Hendrix.
Benoit De Freine V.l.n.r.: dr. Raf Lippens, Dirk Vanstraelen, Roel Eerlingen, Eric Hendrix.

Zorgcampus Sint-Anna in de startblokken

Drie Truiense zorgpartners ondertekenden vrijdagnamiddag in het Sint-Trudo Ziekenhuis de officiële samenwerkingsovereenkomst om samen vorm te geven aan dit unieke en zeer ambitieuze pilootproject in hartje Sint-Truiden. Daarmee zal Sint-Anna één van de vijf Vlaamse pilootprojecten zijn rond ‘onzichtbare zorg’.

“De doelstelling is om in het midden van de stad een warme buurt te creëren waar iedereen samenleeft in een hechte gemeenschap, zowel mensen met grote of kleine zorgbehoeftes, als mensen zonder zorgbehoeftes. Zo willen we levenslang wonen in die buurt mogelijk maken en verschillende vormen van zorg naadloos in elkaar laten overgaan”, legt Dirk Vanstraelen uit, bestuurder van vzw Site Sint-Anna.

Concreet

“We gaan wooneenheden bouwen waarbinnen we een breed spectrum van zorg- en dienstverlening zullen aanbieden. Het pilootproject wil op deze manier verder gaan dan klassieke zorginstellingen, die meestal opgezet zijn voor één specifieke doelgroep (bijvoorbeeld ouderen) of voor één specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld ziekenzorg).” 

Partner Integro zal woonzorgeenheden voor personen met dementie inrichten, met een dienstverlening zoals in een woonzorgcentrum, maar dan in kleinschalige, huiselijke vorm. Kwaliteit van leven en individuele op maat benadering van elke bewoner staan hier centraal. Dit combineren ze met een aantal eenheden voor kortverblijf en oriënterend kortverblijf. Daarnaast zal Integro ook zorgleverancier zijn voor assistentiewoningen. “Zo voorzien we in een hedendaags aanbod van zorg voor een oudere populatie in een Sint-Truiden dat sneller vergrijst dan gemiddeld Vlaanderen”, aldus Roel Eerlingen, algemeen directeur Integro. Voor mensen met een beperking voorziet zorgpartner Wiric in kleinschalige woonvormen en verschillende dagateliers (ambachtelijke bakkerij, kunstatelier...). “De belangrijkste bouwstenen voor deze campus zijn voor ons inclusie, zorg voor elkaar en ontmoeting. Daarom is de samenwerking tussen deze verschillende partners een unieke opportuniteit. Wij geloven dat het geheel meer zal zijn dan de som van de delen”, verklaart Eric Hendrix, algemeen directeur van Wiric.

2 Tegen 2024 zou de maquette realiteit moet zijn.
Benoit De Freine Tegen 2024 zou de maquette realiteit moet zijn.

Lokaal dienstencentrum

De bijdrage van Sint-Trudo Ziekenhuis op deze site bestaat uit de realisatie van een lokaal dienstencentrum (LDC), een centraal ontmoetingspunt voor iedereen die op de site zelf of in de buurt leeft. Het LDC zal bijzondere aandacht hebben voor personen in een beginnende zorgsituatie, mantelzorgers, ouderen en kwetsbare personen. “Sint-Trudo is de initiatiefnemer voor dit dienstencentrum dat de cohesie in de buurt moet bewerkstelligen, maar het is tegelijkertijd maar één van de vele partners die hiervoor nodig zijn. Ook het andere LDC Cicindria dat in de buurt ligt, is een belangrijke gesprekspartner, waarbij we complementair ten opzichte van elkaar moeten zijn.” 

Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo vult aan: “Samenwerking met zorg- en welzijnsactoren, lokale verenigingen en de stad Sint-Truiden zijn essentieel om te komen tot een laagdrempelige instap naar zorg en ondersteuning, afgestemd op de noden van de buurtbewoners en met nadruk op preventie. Het overleg met die actoren zullen we in de komende maanden opstarten en verder intensifiëren.” 

“Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het startschot gegeven om de bouwplannen te concretiseren”, besluit Dirk Vanstraelen.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer