Alain Paenen van het Polders Actiecomité pleit voor een oplossing voor de Opstalpolder die gedragen wordt door alle polderbewoners.
Foto Alfons Schryvers Alain Paenen van het Polders Actiecomité pleit voor een oplossing voor de Opstalpolder die gedragen wordt door alle polderbewoners.

Laatste polder blijft landbouwgebied

RAAD VAN STATE ADVISEERT OM PLAN HAVENUITBREIDING TE DUMPEN

De auditeur van de Raad van State adviseert om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van de Antwerpse haven naar de prullenmand te verwijzen. De Opstalpolder kan dus landbouwgebied blijven. "Vijftien jaar na de start van deze miskleun is het tijd voor een plan dat gedragen wordt door de bevolking", zegt Alain Paenen van het Polders Actiecomité.

Het lijk er sterk op dat de strijd van David tegen Goliath uitdraait in het voordeel van de kleinste. Inzet is het behoud van de 250 hectare grote Opstalpolder op het grondgebied van Berendrecht en Stabroek.


Volgens het GRUP moet deze actieve landbouwzone wijken voor een nat natuurgebied als compensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven.


Het opofferen van de laatste polder veroorzaakte heel wat heisa in de polderdorpen. Er kwamen verschillende protestacties en een petitie met 1.067 handtekeningen. Ook de Stabroekse milieu- en landbouwraad was gekant tegen de plannen van de Vlaamse overheid.


Die wilde er veertien plassen, rietland, natte weilanden en bufferdijken wilde aanleggen. Een project van ongeveer dertig miljoen euro. Alle actieve boeren zouden moeten opkrassen en een aantal boerderijen zou moeten verdwijnen. Nu het GRUP op losse schroeven staat is er ook geen sprake meer van natuurcompensatie en kan het open gebied behouden blijven als landbouwzone.


De Opstalpolder had onder meer compensatie moeten bieden voor de reeds uitgevoerde uitbreiding van het rangeerstation Antwerpen-Noord en de geplande ontwikkeling van het Logistiek Park Schijns.

Groene waanzin

Berendrechtenaar Alain Paenen van het Polders Actiecomité juicht het advies toe. "De haven heeft al veel natuur gecreëerd, maar de groene jongens gaven nog nooit iets in de plaats. Er is dus geen nood aan natuurcompensatie. De voorstellen werden ook nooit voorgelegd aan de lokale bevolking."


De raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf kan het advies van de Raad van State zien als een nieuwe kans. Het is immers de eerste keer dat de overheid wordt teruggefloten in het kader van de ontwikkeling van de haven. De plannen herbekijken is voor het Havenbedrijf een uitgelezen kans om de miskleun, van ondertussen al vijftien jaar geleden, recht te zetten en te komen met nieuwe voorstelen die gedragen worden door de polderbewoners."


De vorige plannen omschrijft Alain Paenen als groene waanzin. "Wij zijn niet tegen de haven of natuur, maar Natuurpunt heeft het Havenbedrijf voor de kar gespannen. Dit zou ons de laatste polder gekost hebben".

Polder uit twaalfde eeuw

Met het kelderen van de plannen ziet districtsschepen Rudi Sempels (N-VA) een oplossing voor de wateroverlast nabij komen. "De natte natuur die hier gepland stond, zou de wateroverlast in de Berendrechtse kelders en weilanden alleen maar verergend. Maar nu kunnen we het dossier grondig aanpakken."


Stabroeks burgemeester Rik Frans (N-VA) denkt in de eerste plaats aan de landbouwers.


"Het gaat de goede richting uit om ons historisch poldererfgoed, uit de twaalfde eeuw, te kunnen behouden. Landbouw en ook natuur waar iedereen van kan genieten. Belangrijk is dat er nu een oplossing wordt uitgewerkt voor landbouwers die al gedwongen werden om hun gronden te verkopen. Zij moeten hun vroegere eigendom kunnen terugkopen aan dezelfde prijs. Daar bovenop hebben ze recht op een vergoeding voor de kosten die ze maakten bij hun verplichte verhuizing."


De Raad van State neemt nu enkele weken tot enkele maanden tijd om een definitief arrest te vellen. Het advies van de auditeur zal daarin doorslaggevend zijn.

Lees meer