3 In de Kouterstraat zal na de heraanleg eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.
Kristof Pieters In de Kouterstraat zal na de heraanleg eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.

Temse keurt ambitieus mobiliteitsplan goed: meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Kouterstraat door invoeren eenrichtingsverkeer

De gemeente Temse wil haar centrum de komende jaren leefbaarder en verkeersluwer maken. Dat is de rode draad in het nieuwe mobiliteitsplan dat maandagavond door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Eén van de eerste ingrepen wordt de heraanleg van de Kouterstraat. Na de werken wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Er is meer dan anderhalf jaar aan gewerkt: het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Temse. “Hierin staan de krijtlijnen waarop we de komende tien jaar willen inzetten”, klinkt het ambitieus bij schepen Lieve Truyman (N-VA). Burgers kregen inspraak. Er werden onder meer zo’n 15.000 postkaarten huis-aan-huis bedeeld. Het eindresultaat werd maandagavond aan de gemeenteraad voorgelegd.

De belangrijkste analyse is dat er te veel verkeer in het centrum rijdt dat er niet hoor te zijn. Doorgaand verkeer moet de E17, N16 en N41 gebruiken. Om het centrum autoluwer en leefbaarder te maken, zijn een aantal ingrijpende maatregelen gepland.

Betere verkeerscirculatie

De bedoeling is het verkeer meer rond het centrum te laten circuleren. In de Akkerstraat komt een knip ter hoogte van het kruispunt met de Scheldestraat en een wijziging van de rijrichting. Ook in de Philemon Haumanstraat wijzigt de rijrichting. Op de Markt komt éénrichtingsverkeer van de Oeverstraat naar kaai en Kasteelstraat. Er wordt ook enkelrichting ingevoerd op de Edgard Tinelplaats-Leie en op Cauwerburg tot aan de Orlaylaan richting Tielrode. De belangrijkste ingreep gebeurt in de Kouterstraat. In de winkelstraat staat het verkeer vaak stil op piekmomenten. “Hier gaan we éénrichting invoeren van de Vrijheidstraat naar de Pastoor Boelstraat”, legt schepen Truyman uit. “We gaan uiteraard niet alles tegelijk omgooien maar de Kouterstraat zal eerst aan de beurt komen omdat de heraanleg gepland is voor 2022. De bussen zullen wel tegen de rijrichting mogen rijden via een aparte busbaan waar ook de fietsers op mogen.” De gemeente wil verder ook het gebruik van de Rik de Rycklaan stimuleren. Die weg richting N16 is nu nog onderbenut. Er komt wel een herinrichting van het stuk onder het viaduct.

Uitbreiding blauwe zone

Ook het parkeerbeleid werd grondig onder de loep genomen. Langparkeerders wil men bannen naar parkings aan de rand van het centrum. Er komt onder meer een nieuwe parking langsheen de Rik de Rycklaan. In het winkelkerngebied zal het parkeren overal betalend zijn van 9 tot 18 uur. Het gratis parkeren wordt verlengd van 15 naar 30 minuten. Er zijn geen vrijstellingen voor bewoners. Ten zuiden van de winkelkern wordt de blauwe zone een pak groter. Hier zullen gedeeltelijk wel bewonerskaarten gebruikt kunnen worden. De betaalautomaten aan de Markt verdwijnen. Daar komt eveneens een blauwe zone. In de toekomst kan de blauwe zone nog verder uitgebreid worden naar het noorden en een deel van De Zaat.

3 In een eerste fase wordt de blauwe zone gevoelig uitgebreid naar het zuiden van het winkelkerngebied. In een volgende fase gebeurt hetzelfde naar het noorden.
Kristof Pieters In een eerste fase wordt de blauwe zone gevoelig uitgebreid naar het zuiden van het winkelkerngebied. In een volgende fase gebeurt hetzelfde naar het noorden.
3 De betaalautomaten op de Markt verdwijnen en in de plaats komt een blauwe zone.
Kristof Pieters De betaalautomaten op de Markt verdwijnen en in de plaats komt een blauwe zone.

Functioneel fietsen promoten

In het mobiliteitsplan gaat ook heel wat aandacht naar de zwakke weggebruikers. Het jaagpad langs de Schelde wordt nu vooral gebruikt voor recreatieve fietsers maar het zogenaamd ‘functioneel fietsen’ hinkt achterop. De gemeente wil onderzoeken of er korte aantakkingen mogelijk zijn zodat het ook meer gebruikt kan worden voor school- en werkverkeer. Ook extra fietsstraten zijn een mogelijkheid.

Uiteraard werden ook de deelgemeenten bekeken in het mobiliteitsplan. De herbestemming van de site van de steenbakkerij in Steendorp is een opportuniteit om een extra ontsluitingsweg te realiseren ten voordele van de Gelaagstraat waar nu twee schoolomgevingen zijn. Verder komt er voor het verkeer komende van de E17 een nieuwe afrit naar de industriezone TTS om de N16 wat meer te ontlasten.

Lees meer