2 DILBEEK: Bodegemstraat en Ternatstraat te Sint-Martens-Bodegem: heraanleg wegenis en riolering
Mozkito DILBEEK: Bodegemstraat en Ternatstraat te Sint-Martens-Bodegem: heraanleg wegenis en riolering

Volledige wegvernieuwing op Bodegemstraat en Ternatstraat

De gemeente Dilbeek start vanaf begin juni met werken aan de Bodegemstraat en Ternatstraat. Hierbij worden onder andere de weg en de fietspaden stevig onder handen genomen.

Binnen het strategische meerjarenplan wil de gemeente ‘klaar zijn voor morgen’. De gemeente past deze werken toe omdat ze willen bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving. Ze willen zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen met een gescheiden rioleringsstelsel en door in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen en groenzones waar dat mogelijk is. 

Om de verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker te verbeteren worden er fietspaden aangelegd die veilig gescheiden worden van de weg. Daarnaast zal ook het volledige wegdek vernieuwd worden en komen er veilige en toegankelijke bushaltes.

Verloop werken

De werken werden opgesplitst in twee fases. Fase één start op 2 juni 2020 net na het kruispunt Bodegemstraat - Kerkberg. Deze fase werd ook onderverdeeld in twee deelfases om de toegankelijkheid voor de bewoners te verbeteren. Eerst zal er gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel. Nadien volgt de opbouw van de weg, fietspaden en voetpaden. Er zal een omleiding ingesteld worden via de Schepdaalstraat naar Ninoofsesteenweg en van de Ninoofsesteenweg naar de Bodegemstraat. Het openbaar vervoer voorziet ook een omleiding van de bussen.

Een exacte einddatum is nog niet duidelijk, maar het streefdoel is om alles klaar te krijgen tegen het begin van de zomer 2021. Meer info op de website van de gemeente Dilbeek.

2 De Bodegemstraat in Sint-Martens-Bodegem wordt volledig heraangelegd.
Mozkito De Bodegemstraat in Sint-Martens-Bodegem wordt volledig heraangelegd.

Lees meer