Het gemeenteplein in Hoeilaart.
Marc Baert Het gemeenteplein in Hoeilaart.

Gezinnen met kinderen krijgen duwtje in de rug van OCMW

Het OCMW van Hoeilaart, dat net zoals alle andere OCMW’s extra toelagen krijgt van de Vlaamse en de federale overheid door de coronacrisis, heeft een pakket van steunmaatregelen opgesteld voor gezinnen met kinderen. Vooral eenoudergezinnen voelen de economische gevolgen van de coronapandemie hard.

Het lokaal bestuur maakt 9.932 euro vrij voor de aankoop van laptops voor gezinnen in begeleiding bij de sociale dienst van het OCMW. Een gevolg van de sluiting van de scholen afgelopen schooljaar. Toen werd pijnlijk duidelijk dat kinderen die geen computer hadden thuis geen les konden volgen. De basisscholen konden er uiteindelijk wel voor zorgen dat kinderen zonder laptop er wel eentje konden lenen. Maar nu koopt het OCMW dus zelf laptops aan. Het langetermijneffect van deze steunmaatregel staat buiten kijf.

Voor het Huis van het Kind wordt dan weer 746 euro vrijgemaakt. Dat geld zal gebruikt worden voor de aankoop van speelgoed dat verdeeld kan worden tijdens een mogelijk nieuwe lockdown of ingeperkte bubbel. Het gaat dan onder meer om stoepkrijt, een bon voor het uitlenen van gezelschapsspelen in de bibliotheek of knutselmateriaal. Daarnaast trekt het college 1.517 euro uit om pakketten met spelmateriaal aan te bieden aan gezinnen met recht op de sociale korting voor jeugdactiviteiten. Tot slot helpt de sociale dienst gezinnen bij de aanvraag van de COVID-19-toeslag op het Groeipakket, de nieuwe naam van het kindergeld. Zo hebben sommige gezinnen recht op een toeslag van 40 euro gedurende drie maanden.

Lees meer