Het politiecollege van Beringen - Ham -Tessenderlo
RV Het politiecollege van Beringen - Ham -Tessenderlo

Minder woninginbraken, meer drugs en cybercriminaliteit in politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft het jaarverslag van 2019 afgerond. De doorgedreven inzet van de politieploegen levert duidelijke resultaten op: méér controles zorgden voor meer vaststellingen op het vlak van drugsgebruik en snelheidsovertredingen. Het aantal woninginbraken daalde drastisch, de cybercriminaliteit daarentegen zit duidelijk in de lift.

‘Controles’ vormden in de politiezone het codewoord in 2019. Er werden meerdere gerichte acties opgezet, vooral om hardrijders en straatracers te vatten. Deze bleken vooral ‘s nachts actief. Ook rond de schoolpoorten werd er regelmatig gecontroleerd. Het aantal vastgestelde verkeersovertredingen steeg met 12 procent (21.086 overtredingen), het aantal opgestelde jongerenpv’s (-16 jaar) steeg met 44 procent.

Haalcriminaliteit

Hier tegenover staat het positieve nieuws van een afname met 25 procent van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Drugsbezit en -gebruik nam met 22 procent toe binnen de politiezone: 319 feiten in plaats van 249 in 2018. “Dit is een typische vorm van haalcriminaliteit”, verklaart korpschef Geert Wouters. “Des te meer je er aan werkt, des te zichtbaarder het probleem wordt.” De zone dringt aan op een verdere samenwerking met partners. 

Toenemende digitalisering

Opvallend is ook de drastische daling van het aantal woninginbraken met maar liefst 33 procent. Dezelfde trend is merkbaar in meerdere politiezones. Niet enkel de verschuiving van een aantal criminaliteitsfenomenen, maar ook de inzet van meer camera- en buurtinformatienetwerken speelden hierin ongetwijfeld een positieve rol. Keerzijde van de medaille en van de toenemende digitalisering binnen onze maatschappij is de stijging van het aantal vaststellingen die betrekking hebben op fraude en cybercriminaliteit: het aantal feiten steeg met 80 procent. Dit zijn in totaal 164 feiten.

Burgemeester van Beringen en voorzitter van het politiecollege Thomas Vints (CD&V) vraagt dan ook meer aandacht voor dit fenomeen: “We zullen hier de komende jaren op inzetten. In 2019 werkte ons korps al mee aan de nationale campagne tegen phishing. De strijd is gestart, maar is zeker nog niet ten einde.” 

Lees meer