Het Grondwettelijk Hof.
Wikimedia Commons/G. Lanting Het Grondwettelijk Hof.

Tessenderlo valt naast subsidies omtrent responsabiliseringsbijdrage: “Altijd als een goede huisvader gehandeld”

Het lokaal bestuur van Tessenderlo reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering om geen subsidie toe te kennen aan de gemeente in het kader van responsabiliseringsbijdragen. Het bestuur dient dan ook een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tot nietigverklaring van het reglement.

De responsabiliseringsbijdrage is een som die verschuldigd is als de eigen pensioenverhouding van een lokaal bestuur tijdens het kalenderjaar groter was dan de wettelijke basispensioenbijdrage. 

Het bestuur voelt zich afgestraft omdat het als een goede huisvader heeft gespaard voor de pensioenen van haar personeelsleden en dus wél voldoet aan de voorwaarden voor subsidies, maar er toch geen ontvangt. “En dit louter en alleen omwille van het gegeven dat we niet zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ”, klinkt het in een officieel bericht namens het bestuur.

Vergrijzing

Die som was nochtans welkom geweest omwille van de financiële druk. “Ten gevolge van de toenemende vergrijzing, zal – net zoals voor zovele andere lokale besturen in Vlaanderen – de statutaire loonmassa niet meer voldoende zijn om tegemoet te komen aan de pensioenmassa van de (voormalige statutaire) personeelsleden van de gemeente en het OCMW Tessenderlo.”

Lees meer