Hete hangijzersVerkiezingspagina's Wat met klachten over verbrandingsoven?De bouw van de verbrandingsoven stuitte op veel kritiek. Geurhinder is sowieso een topic in Tessenderlo. Is hier een oplossing voor?
Mine Dalemans Hete hangijzersVerkiezingspagina's Wat met klachten over verbrandingsoven?De bouw van de verbrandingsoven stuitte op veel kritiek. Geurhinder is sowieso een topic in Tessenderlo. Is hier een oplossing voor?

Verzoening van industrie en burgers

De bouw van de verbrandingsoven stuitte op veel kritiek. Ook het zwaar verkeer in de wijk Terlaak was al onderwerp van discussie. Hoe kan Tessenderlo industrie, milieu en burgers verzoenen?

"Tessenderlo is sinds jaar en dag een industriegemeente", stelt burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPIL). "Een sterke industrie en sterke KMO-bedrijven hebben ook hun voordelen. Mensen kunnen zo dicht bij huis hun boterham verdienen en ze vormen een aantrekkingspool voor andere bedrijven, waardoor de werkloosheidcijfers laag liggen. Het gevolg is een sterke middenstand, alsook een levendig winkeldorp. Met industrieterreinen Ravenshout, Schoonhees en de laatste uitbreiding in Genebos maken we gebruik van onze ligging tussen de E313 en het kanaal. Ook de financiën varen hier wel bij, daar moeten we niet flauw over doen. Door de sluiting van Dow Chemicals ontstond er een gat, maar dat werd snel gedicht door de komst van andere bedrijven. Omdat de industriële activiteit ons zoveel oplevert, zijn wij een gemeente zonder leningslast en zal er ook de volgende zes jaar voldoende financiële ruimte zijn om beleid te voeren."

Files en milieuhinder

Verwimp ziet ook de nadelen van de aanwezigheid van industrie. "Denk maar aan files, vrachtverkeer en milieuhinder. Door wegen te knippen, de N73 uit te breiden en een verbod voor zwaar vrachtverkeer in het centrum van Hulst in te lassen, proberen we de hinder voor de mensen te beperken. Wat betreft milieuhinder zijn er een arsenaal aan controlesystemen en inspecties. Vooral een open en duidelijke communicatie met de bedrijven en burgers is hierbij belangrijk."

"De kritiek omtrent de verbrandingsoven was vooral politiek gestuurd", stelt Alies Smeets (CD&V). "De milieudeskundige van onze gemeente zetelt in de communicatiegroep van Bionerga zodat iedereen in dit dossier correct wordt geïnformeerd." Wat betreft het probleem in Terlaak wijst ze op de beslissing van het gemeentebestuur om er een doodlopende straat van te maken. "Sinds de ontwikkeling van industrieterrein ENA Genebos zijn er helaas enkele vrachtwagens die hier inreden. De GPS bleek nog niet aangepast te zijn met alle gevolgen vandien. We hebben bijkomende signalisatie geplaatst om de ontsluiting richting Hyundailaan beter aan te geven en zodoende de straat Terlaak te vermijden."

Volgens Liesbet Geyskens (N-VA) is industrie een deel van de Looise identiteit. "Het is altijd een verhaal van rechten en plichten en van de complexe zoektocht naar een evenwicht. Er zijn echter belangrijke spelregels, en die regels zijn er voor íedereen, zowel burgers als bedrijven.

Bedrijven moeten duidelijk weten waaraan ze zich moeten houden en de bevoegde instanties moeten controles uitvoeren op de naleving van die regels. Overtreders moeten op een gepaste wijze gesanctioneerd worden. Anderzijds is het ook essentieel dat bedrijven -letterlijk en figuurlijk- de nodige ruimte krijgen om hun rol te kunnen spelen", legt ze uit. "Cruciaal is dat onze gemeente intensief communiceert met de buurtbewoners. Onduidelijkheid werkt immers onbegrip alleen maar meer in de hand. Terwijl de essentie van het verhaal net is om bruggen te bouwen en een goede 'modus vivendi' te vinden, die voor álle partijen leefbaar is." Ten slotte vindt ze het aan de gemeente om bij aanvragen voor nieuwe bedrijvigheid of uitbreiding te kijken op welke locatie welke functies passen.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer