3 "Wie tegen de invoer van eenrichtingsverkeer is, mag rechtstaan", zei een buurtbewoner. Duidelijk de meerderheid van de zaal stond recht, waarop het voorstel van tafel werd geveegd.
Sam Vanacker "Wie tegen de invoer van eenrichtingsverkeer is, mag rechtstaan", zei een buurtbewoner. Duidelijk de meerderheid van de zaal stond recht, waarop het voorstel van tafel werd geveegd.

"Geen draagvlak voor eenrichtingsverkeer"

BEWONERS VAN STRATENDRIEHOEK AAN STATION VEGEN PROEFOPSTELLING VAN TAFEL

De meerderheid van de bewoners van de Bedevaartstraat, de Gruuthusestraat en omliggende straten hebben tijdens de derde en laatste infovergadering de proef met eenrichtingsverkeer in hun straten grondig bekritiseerd. Mobiliteitsschepen Guido Mehuys (sp.a) kon niet anders dan besluiten dat er "op vandaag geen draagvlak voor is." Na de wegenwerken in maart komt er daarom opnieuw tweerichtingsverkeer, net zoals het vroeger was.

De schepen deed voor zo'n driehonderd man netjes de drie verschillende scenario's uit de doeken, terwijl hij ook de resultaten van de enquête bekendmaakte: 11 procent van de 647 bevraagden blijkt voorstander van een grote lus tot aan de Tenhovestraat, 38 procent is te vinden voor een kleinere lus, terwijl 51 procent liever het tweerichtingsverkeer in de Gruuthusestraat ziet terugkomen, met een beurtelings parkeerverbod. Mehuys sloot zijn betoog af met de zin: "Al ben ik ervan overtuigd dat de situatie er sinds de proefopstelling in november veiliger op geworden is."

3 Jonge ouders Annelies en Tom zijn teleurgesteld met de beslissing om weer tweerichtingsverkeer in te voeren.
Sam Vanacker Jonge ouders Annelies en Tom zijn teleurgesteld met de beslissing om weer tweerichtingsverkeer in te voeren.

"Men rijdt veel sneller"

Onmiddellijk barstte het publiek los. "Bent u hier zelf al eens doorgereden met de fiets?", klonk het. "Levensgevaarlijk is het", aldus Jacques Huvaere uit de Bosakkerstraat. "De Kastanjelaan is een autostrade geworden. Mijn echtgenote werd ei zo na omvergereden. De geparkeerde auto's belemmeren de zichtbaarheid van de fietsers. Bovendien is er nog steeds te veel vrachtverkeer. We liggen te daveren in ons bed. Nog meer dan vroeger, want het stuk tussen de Kastanjelaan en de Seyntexlaan is een doorgangsweg geworden voor vrachtwagens." Een andere bewoner opperde dat het verkeer misschien vlotter stroomt, maar dat de snelheid veel hoger ligt." Daarop vroeg buurtbewoonster Vanessa Windels zich af waarom er überhaupt iets moest veranderen aan de situatie als er voorheen minder problemen waren. De uitspraak werd op gejuich onthaald.


Uiteindelijk stelde een stoutmoedige bewoner de voltallige Christian Vande Vyverezaal een vraag die het lot van de stratendriehoek zou bezegelen. Hij vroeg de aanwezigen om recht te staan als ze liever zouden terugkeren naar de oude situatie. Duidelijk meer dan de helft van de zaal rechtte zich, waarmee het eenrichtingsverhaal prompt van tafel geveegd werd. Opnieuw applaus en dit keer ook blije gezichten.

3 In de stratendriehoek achter het station staat momenteel een proefopstelling met eenrichtingsverkeer.
Sam Vanacker In de stratendriehoek achter het station staat momenteel een proefopstelling met eenrichtingsverkeer.

Inrichting veranderen

Fietser Birger Landuyt bleef zitten. Net als Tom D'hulst en zijn echtgenote Annelies. Die laatste nam het woord. "Men rijdt snel, maar de Gruuthusestraat is nu nog een tweevaksbaan. Als de inrichting van de straat aangepast wordt, zou het anders zijn. Er zou meer plaats zijn voor fietsers, voor groen en voor onze kinderen. Het is jammer dat velen de auto zo hoog in het vaandel dragen en de toekomstmogelijkheden niet zien." Het betoog van de jonge mama werd onthaald op een begripvol applaus. Tom legde daarop uit dat ze twee kleine kinderen hebben. "De oudste is vijf. Sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer was er plaats genoeg om hem voorzichtig te laten fietsen op straat. Dat is straks jammer genoeg voorbij. Een gemiste kans voor de toekomst."


De meningen van de buurtbewoners zijn dus verdeeld, maar alles in beschouwing genomen kon schepen Mehuys niet anders dan de handdoek in de ring gooien. "De rioleringswerken in de Bedevaartstraat starten op zes maart. Dan gaat de straat dicht en wordt de Gruuthusestraat opnieuw tweerichtingsverkeer, weliswaar met beurtelings parkeren. Misschien dat we het verkeer uiteindelijk in de heraangelegde Gruuthusestraat kunnen vertragen door een slalomeffect te creëren, maar voor eenrichtingsverkeer is er duidelijk geen draagvlak."

Lees meer