Op verschillende locaties in het centrum van Tielt kunnen er volgens Natuurpunt extra bomen worden aangeplant.
Natuurpunt De Torenvalk Op verschillende locaties in het centrum van Tielt kunnen er volgens Natuurpunt extra bomen worden aangeplant.

Natuurpunt lanceert plan voor meer bomen
in centrum Tielt

Binnen Natuurpunt De Torenvalk is een nieuwe klimaatwerkgroep opgericht. Die werkgroep heeft een plan klaar voor meer bomen in Tielt. Volgens de natuurvereniging zijn er in de stad de voorbije jaren heel veel bomen gesneuveld en met een reeks heel concrete voorstellen wil Natuurpunt die situatie nu weer rechttrekken. 

“We fietsten rond en zagen dat er nog heel wat plaats is om meteen bomen en struiken te planten. Dit kan zonder veel kosten gebeuren. Verder vragen we ook dat er meer bomen komen als bepaalde straten heringericht moeten worden”, zegt Martine Langen namens de nieuwe klimaatwerkgroep van Natuurpunt. “Bomen kunnen in zo’n geval zelfs gebruikt worden om het verkeer te vertragen en fietsers en voetgangers te beschermen als buffer voor het gemotoriseerd verkeer. De klimaatwerkgroep wil dit plan graag met Stad Tielt verder bekijken om samen positieve stappen te ondernemen naar een meer klimaatrobuust en klimaatvriendelijk Tielt. We vertrouwen erop dat de stad dit plan goed kan invullen. De groendienst heeft alle kennis in huis om de juiste bomen te kiezen op de juiste plaats. Natuurpunt De Torenvalk wil hierbij graag ondersteunen.”

In het wilde weg zomaar overal bomen gaan planten gaan we uiteraard niet doen, maar goede suggesties zijn altijd welkom

Milieuschepen Joris Vande Vyvere (CD&V)

Concrete voorstellen

Natuurpunt heeft donderdag een lange reeks voorstellen overgemaakt aan het stadsbestuur. Heel concreet kijkt Natuurpunt voor de aanplanting van nieuwe bomen en struiken naar de Arendstraat, de groenzone in Dierdonk, de afgesloten overweg in de Dentergemstraat, de groenzone in de Klijtenstraat, De Jozef Baertstraat, het grasveld achter het politiekantoor in de Euromarktlaan, het Maczekplein, de Burggraaf Vande Vyverelaan, de Begonialaan, de Fonteinestraat, de Azaleastraat, de hoek van de Steenovenstraat en de Plantinstraat, Hof te Perremans en de omgeving van wzc Deken Darras. Tegelijk wordt ook voorgesteld om delen van bepaalde straten te ontharden.

Het stadsbestuur laat weten dat de suggesties van Natuurpunt in elk geval bekeken zullen worden. “We zijn al langer bezig met een inventarisatie van het bestaande groen in onze stad”, zegt milieuschepen Joris Vande Vyvere (CD&V) “In het wilde weg zomaar overal bomen gaan planten gaan we uiteraard niet doen, maar goede suggesties zijn altijd welkom. Belangrijk is wel dat er een visie achter zit. Maar sowieso dragen we duurzaamheid en vergroening hoog in het vaandel.”

Lees meer