De afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt is een feit
WVI/Provincie West-Vlaanderen De afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt is een feit

Raad van State verwerpt beroep tegen afbakening kleinstedelijk gebied Tielt

De toekomstige krijtlijnen van de industriegebieden, landbouwgronden en bosgebieden in Tielt zijn eindelijk vastgelegd. De Raad van State heeft na bijna drie jaar het beroep tegen de provinciale ruimtelijke afbakening van Tielt verworpen. De eerste plannen dateren al uit november 2014.

De plannen voor het kleinstedelijk gebied Tielt bepalen waar kan gebouwd worden, waar groen komt en waar industrie thuishoort. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd al in november 2014 voorgesteld en bestaat eigenlijk uit vier kleinere ruimtelijke uitvoeringsplannen, met in de eerste plaats 42 hectare uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord, twintig hectare bosgrond rond de Marialoopbeek, een landschapspark in de zone tussen de Gruuthusestraat en de zuiderring en de omvorming van industrieterrein Huffeseele tot een zone voor kleine bedrijvigheid. In maart 2017 kreeg het plan al de zegen van de provincie West-Vlaanderen, maar een beroepsprocedure bij de Raad van State zorgde voor drie jaar vertraging. Pas nu is die procedure ten einde en kan er concreet werk gemaakt worden van de nieuwe invulling van de gebieden.

Lees meer