De voorzitters en fractieleiders van CD&V, Iedereen Tielt en Groen ondertekenen samen het bestuursakkoord
Sam Vanacker De voorzitters en fractieleiders van CD&V, Iedereen Tielt en Groen ondertekenen samen het bestuursakkoord

Tieltse coalitiepartners stellen bestuursakkoord voor: Groter stadspark, nieuwe brandweerkazerne, meer geld voor verenigingen en veiliger fietsen

Coalitiepartners CD&V, Iedereen Tielt en Groen hebben een bestuursakkoord klaar waarin de krachtlijnen voor de komende zes jaar in Tielt zijn vastgelegd. Het document telt veertien pagina’s en bevat opvallend veel groene accenten. We halen er enkele van de meer opmerkelijke punten uit.

“Sinds de memorabele verkiezingsdag hebben we regelmatig de koppen bij elkaar gestoken. De drie programma’s van de drie partijen hebben we naast elkaar gelegd en samen zijn we tot dit akkoord gekomen”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). Onze drie speerpunten, met name mobiliteit, zorg en buurtwerking zitten erin vervat.” Ook Claude Taelman (Iedereen Tielt) is blij met het akkoord. “Maar liefst 81 punten van ons honderdpuntenprogramma zijn erin terug te vinden.” Filip De Bruyne (Groen) ten slotte is ook een tevreden man. “Dit is het meest groene bestuursakkoord in de geschiedenis van onze stad.”

“Dit is het meest groene bestuursakkoord in de geschiedenis van onze stad.”

Filip De Bruyne (Groen)

Windmolens

Ondanks het feit dat Groen geen schepenmandaat heeft, kleurt het bestuursakkoord inderdaad opvallend groen. Er wordt voor een uitbreiding van het stadspark gekozen en hernieuwbare energie staat hoog op de agenda. Zo komen windmolens op Industrie Noord. Voorts zal er ook een ambitieus fietsbeleid worden gevoerd. Zo zal de mogelijkheid voor school-en fietsstraten in alle schoolomgevingen onderzocht worden.

Brug over noorderring

Om de doorstroming te verbeteren zal een subsidiedossier ingediend worden voor een fietsersbrug of -tunnel over of onder de Noorderring, een ballonnetje dat ook al even door de vorige meerderheid opgelaten werd. Er zal verder met hernieuwde ijver gepleit worden bij de bevoegde instanties voor de vervollediging van de zuidwestelijke kant van de ring. Tegenover de uitbreiding van het stadspark staat wel dat de plannen voor een ondergrondse parking op de collegesite behouden blijven. Nog op vlak van parkeren komen er Shop&Go-parkeerplaatsen in de stad.

Academies centraliseren aan Europahal

Wat grote investeringen betreft wordt er deze legislatuur ook werk gemaakt van een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw dagverzorgingscentrum. De plannen voor een nieuw dienstencentrum op de collegesite blijven behouden.  Een nieuw zwembad is niet onmiddellijk aan de orde, maar het stadsbestuur is wel van plan om een studie uit te voeren om de mogelijkheden in kaart te brengen. Ook op het vlak van de huisvesting van academies zijn knopen doorgehakt. Het stadsbestuur kiest resoluut voor een uitbreiding op de Tiltex-site aan de Europahal, met een doorsteek naar tuin aan de jeugdlokalen.

Meer geld voor verenigingen

Verder ook goed nieuws voor de verenigingen, want de subsidietoelagen worden opgetrokken. De Chiro van Kanegem krijgt nieuwe lokalen terwijl ook de gebouwen van de KSA van Schuiferskapelle onder handen genomen worden. In Aarsele komen nieuwe speelpleintjes. En Kanegem en Aarsele krijgen naar het voorbeeld van Schuiferskapelle ook een bewonersplatform.

‘Tieltelen’

Op vlak van toerisme gaat het stadsbestuur een stadsapp ontwikkelen en een poging doen om de Europese identiteit van de stad nieuw leven in te blazen. Verder worden ook groepsarrangementen uitgewerkt onder de noemer ‘een dagje ‘Tieltelen’’. Ten slotte is er ook de intentie voor een opwaardering van Huis Mulle de Terschueren.

Al die bijzonder mooie intenties zullen in de loop van dit jaar concreter uitgewerkt worden in een meerjarenplanning. Tot slot citeren we burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Een legislatuur duurt lang. Het is moeilijk te voorspellen welke uitdagingen op ons pad zullen komen. Maar CD&V, Iedereen Tielt en Groen verbinden zich ertoe om samen, loyaal en transparant te werken voor het algemene belang van de inwoners van Groot-Tielt.”

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • jurgen carron

    De neringestraat deze mag eens onder handen genomen worden liever vandaag dan morgen maar dat zal nog lang duren deze keer !!!!

Lees meer