Het stadsbestuur heeft al geïnvesteerd in nieuwe jeugdlokalen, maar er is nog werk aan de winkel.
Foto SVR Het stadsbestuur heeft al geïnvesteerd in nieuwe jeugdlokalen, maar er is nog werk aan de winkel.

Verenigingen moeten meer geld krijgen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIELT

Door het asbest in het Gildhof en de vertraging rond de bouw van de nieuwe jeugdlokalen heeft het Tieltse verenigingsleven het de voorbije jaren hard te verduren gekregen. Hoe kunnen we het verenigingsleven stimuleren? Meer subsidies?

"Problemen die al decennia aansleepten, maar genegeerd werden, hebben wij met wortel en al uitgeroeid", zegt Els De Rammelaere (N-VA/Open Vld). "Het Gildhof is asbestvrij en er wordt een nieuwe theaterzaal ingericht. Dat geldt ook voor de jeugdlokalen. Schimmels en ongezonde lokalen maakten een verhuis noodzakelijk. Verder hebben we ook een nieuwe tribune gebouwd in de Europahal. Nu bekijken we of we de subsidies kunnen optrekken."


Volgens Simon Bekaert (sp.a) liggen de huurprijzen van de zalen nu al relatief laag. "Zeker in vergelijking met andere steden. En in januari kan het Gildhof gelukkig weer de deuren openen."


Pascale Baert (Iedereen Tielt) wil de administratie voor de verenigingen vereenvoudigen. "We starten met een inventarisering van alle lokalen en gaan investeren in een digitaal reservatiesysteem om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Er moet repetitieruimte zijn voor alle creatief talent. We gaan voor een administratieve vereenvoudiging en vinden dat de subsidiereglementen grondig onder de loep genomen worden. Verder moet het vrijwilligerspunt, dat al opgericht is in de sociale sector, uitgebreid worden naar de sectoren cultuur, sport en jeugd. Zo kunnen verenigingen hun activiteiten makkelijker promoten."


CD&V wil dat het subsidiebedrag voor verenigingen omhoog gaat. "We moeten de verenigingen logistiek en financieel steunen. Het subsidiebedrag is al te lang onveranderd. Hoog tijd om dat aan te passen", vindt Luc Vannieuwenhuyze.


Groen wil dat het hele systeem herbekeken wordt. "De aandacht van verenigingen gaat noodgedwongen al te vaak naar geld in de kas krijgen. Zo krijg je situaties waarbij leden pannenkoeken of wijn verkopen, wat weinig te maken heeft met de kernactiviteit van de vereniging. Andere verenigingen verhogen dan weer hun inschrijvingsgeld", zegt An Vanden Bussche. "We moeten een nieuw systeem invoeren waarbij subsidies afgestemd worden op de reële kosten van de verenigingen." (SVR)

Lees meer