Ook het OCMW plant opnieuw meer afspraken in.
Bollen Ook het OCMW plant opnieuw meer afspraken in.

Aangepaste dienstverlening stads- en OCMW-diensten

Naar aanleiding van de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, voert de stad Tienen een aantal aanpassingen door in haar huidige dienstverlening en werking. Zo wordt de openlucht infrastructuur van het sportcentrum Houtemveld opengesteld voor clubs en zal men opnieuw bij de dienst burgerzaken na afspraak terechtkunnen voor ‘niet-dringende’ verrichtingen. Ook het OCMW plant opnieuw meer afspraken in.

Stads- en OCMW-diensten blijven op afspraak werken

Voorlopig blijven de stadsdiensten op afspraak werken. Een afspraak maken kan via het nummer 016 80 57 00. Voor de dienst burgerzaken kan dit ook online via deze link. Daar waar de dienst burgerzaken de voorbije weken enkel open was voor dringende verrichtingen, wordt nu de normale werking hervat. Aan de inwoners wordt wel aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitaal loket op de website voor het aanvragen van documenten.

De snelbalie in het stadhuis is open zonder afspraak voor de afhaling van documenten. Er zijn nog geen afvalzakken en gft-stickers verkrijgbaar. Hiervoor wordt verwezen naar de verkooppunten in de warenhuizen. Een lijst hiervan is terug te vinden via deze link.

De sociale dienst van het OCMW plant opnieuw meer afspraken in. Een afspraak maken kan via het nummer
016 80 11 11. Het afsprakensysteem laat toe bezoeken te spreiden. In de gebouwen zijn alle voorzorgen getroffen om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te waarborgen. Er wordt gevraagd om via Bancontact te betalen.

Huwelijken

Huwelijken in het stadhuis mogen vanaf maandag 18 mei bijgewoond worden door maximum 30 personen (de medewerkers en schepen inbegrepen). Dit mits het respecteren van een veilige afstand. Een receptie na afloop van de plechtigheid is niet toegelaten.

Bibliotheek blijft met afhaaldienst werken tot eind mei

De stadsbibliotheek blijft nog tot eind mei met afhaalmomenten werken. Bibliotheekgebruikers kunnen één keer per week via een digitaal aanvraagformulier drie bibliotheekmaterialen aanvragen en dit vervolgens tijdens een afhaalmoment op dinsdag of vrijdag komen afhalen. Alle informatie is terug te vinden op de website.

Vanaf dinsdag 2 juni  heropent de bib haar deuren voor bezoekers.

Museum het Toreke

Museum het Toreke zal voorlopig gesloten blijven. In het museum zijn binnenkort herstellingswerken gepland.

Sportinfrastructuur

Groepstrainingen in clubverband met maximum 20 deelnemers mogen buiten opnieuw plaatsvinden, mits het respecteren van een veilige afstand en in aanwezigheid van een trainer. Daarom stelt ook het sportcentrum Houtemveld de atletiekpiste en skeelerpiste opnieuw open voor clubs. De kleedkamers en het sanitair blijven gesloten.

De Finse piste en grasterreinen binnen het sportcentrum (met uitzondering van de voetbalterreinen) mogen vrij gebruikt worden op voorwaarde dat de geldende regelgeving in acht genomen wordt (veilige afstand, individueel sporten zonder trainer enkel in aanwezigheid van max. 2 andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen). De voetbalterreinen mogen voorlopig niet gebruikt worden omdat deze pas ingezaaid werden.

Ook het skatepark gaat opnieuw open. De stad benadrukt wel dat samenscholingen nog altijd verboden zijn en dat ook hier de social distancingmaatregelen nog steeds gelden. Hierop zal toezicht uitgeoefend worden.

Speelpunt KOALA

Vanaf donderdag 4 juni zal het speelpunt van KOALA opnieuw beperkt openen. Dit speelpunt richt zich op kwetsbare gezinnen. De gezinnen mogen enkel op afspraak komen (één gezin per keer) en tussen de bezoeken in wordt het lokaal ontsmet.

Openbaar toilet

Nu de horecazaken nog gesloten zijn, heeft de stad Tienen tijdelijk een openbaar toilet geïnstalleerd op de Grote Markt. Dit toilet wordt regelmatig onderhouden en gepoetst door het personeel van de stad.

Lees meer