Wie wil kan een gebruikte laptop doneren.
Photo News Wie wil kan een gebruikte laptop doneren.

Elk Tiens kind heeft recht op volwaardig afstandstandsonderwijs: crowdfunding en inzamelactie van start

In deze coronacrisis is lesgeven op afstand en preteaching de nieuwe realiteit voor onze schoolgaande jeugd. De Tiense scholen, het LOP en andere partners (kringwinkel, RISO, Stad Tienen) willen elk Tiens kind het recht op volwaardig afstandsonderwijs niet ontnemen. Daarom sloegen ze de handen in elkaar.

Op dit moment zijn er nog steeds te weinig laptops. Minimum 200 laptops en 10.000 euro is er nodig om elk Tiens kind en elke Tiense jongere op een volwaardige manier aan het onderwijs te laten participeren. Daarom doet men een oproep om laptops in te zamelen. Deze zal men opknappen en er de nodige software opzetten. Deze laptops worden door de onderwijsinstellingen verdeeld onder de gezinnen die ze nodig hebben.

De onderstaande partners willen niet langer wachten en starten vanaf vandaag met een crowdfunding: een oproep naar iedereen om laptops binnen te brengen en financiële middelen om met de laptops aan de slag te kunnen, te verzamelen. Gebruikte laptops kan men binnenbrengen in het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110 3300 Tienen, tijdens de openingsuren. Wie geen laptop kan schenken maar wel wil helpen, kan een gift storten op rekening BE32 001 8850303 02 (RISO) met de vermelding “ gift Laptop Tienen” .

Deze actie is een gezamenlijk initiatief van LOP Tienen BaO, LOP Tienen SO, Kringwinkel Hageland, RISO vzw, Stad Tienen, …

Lees meer