Peter Reekmans en Simon Vandermeulen.
Bollen Peter Reekmans en Simon Vandermeulen.

Gemeentebestuur stelt ontwerper aan voor de aanleg van 6,84 km nieuwe fietspaden in 6 straten

Het college van burgemeester en schepenen gaat het studiebureau Sweco aanstellen als ontwerper voor de aanleg van 6,84 km nieuwe fietspaden. Deze nieuwe fietspaden worden tussen 2021 en 2022 aangelegd in Boeslinter/Hoeledensesteenweg (1,46 km) en fase 2 van de Pepinusfortstraat (420 meter) in deelgemeente Bunsbeek, de Butschovestraat (1,99 km) in deelgemeente Attenrode-Wever, de Hoeledenstraat in deelgemeente Zuurbemde en de Rode (2,27 km) in deelgemeente (700 meter) Glabbeek.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Deze nieuwe fietspaden vallen binnen ons functioneel lokaal fietsroutenetwerk, waardoor we hiervoor maar liefst 90% subsidies krijgen vanuit het Vlaams fietsfonds. Dit eerste groot pakket van nieuwe fietspaden in 6 straten is geraamd op 4.765.121,40 euro. En dit financieren we maar liefst met 4.288.609,26 euro Vlaamse subsidies (90%) en 476.512,14 euro gemeentelijke middelen (10%). Nadat er vorige legislatuur al nieuwe fietspaden werden aangelegd in de Steenbergestraat en de Vissenakensesteenweg zullen we deze legislatuur ons volledig functioneel lokaal fietsroutenetwerk realiseren, waardoor Glabbeek heel wat veiliger zal worden voor de zwakkere weggebruikers” zegt burgemeester Peter Reekmans.

Verbindingsweg

“In 2021 worden er ook nog in de Stationsstraat nieuwe fietspaden aangelegd tussen de gemeentelijke bibliotheek in Kapellen en het kruispunt met de Grotestraat/Dries in Glabbeek. Voor de fietspaden in de Stationsstraat kunnen we geen beroep doen op subsidies omdat deze straat niet binnen het functioneel lokaal fietsroutenetwerk valt, maar omdat dit een belangrijke verbindingsweg is willen we ook deze straat heel wat veiliger maken. En in een latere fase worden voor 2025 ook de fietspadendossiers met subsidies opgestart voor de laatste 4 straten die binnen het functioneel lokaal fietsroutenetwerk vallen: Zuurbemde, de Oplintersesteenweg, de Torenstraat en de Craenenbroekstraat. Nooit eerder werd er in Glabbeek zoveel geïnvesteerd in verkeersveiligheid zoals we nu onder Dorpspartijbeleid effectief realiseren”, aldus gemeenteraadslid Simon Vandermeulen.

Lees meer