De gemeente bestelde en bedeelde als eerste voor al hun inwoners een gratis mondmasker.
Bollen De gemeente bestelde en bedeelde als eerste voor al hun inwoners een gratis mondmasker.

Glabbeek maakt relanceplan van 165.0000 euro op om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken

De gemeente Glabbeek voert sinds het uitbreken van de coronacrisis een daadkrachtig crisisbeleid, waarbij vanaf de eerste dag de veiligheid van de inwoners voorop staat. Uiteraard heeft dit crisisbeleid stevige financiële gevolgen voor de gemeente. Op basis van een budgetcontrole voor 2020 en 2021 heeft de gemeente nu een financieel haalbaar en betaalbaar relanceplan opgemaakt, met concrete maatregelen ter ondersteuning van de inwoners, lokale middenstand, scholen en verenigingen.

Het relanceplan is gebaseerd op 4 pijlers: veiligheid, zekerheid, solidariteit en een warm dorpsleven. “Wij voeren als Dorpspartijmeerderheid echter geen Sinterklaaspolitiek zoals het gemakshalve uitdelen van allerlei waardebonnen, maar kiezen voor doordachte relancemaatregelen waar iedereen in ons dorp tenminste echt beter van wordt. En tegelijk zorgen we dat we niet moeten besparen op onze gemeentelijke dienstverlening en ons  investeringsbeleid kunnen verder zetten.” 

Minder uitgaven maar ook minder inkomsten

“Om dit allemaal aan onze inwoners te kunnen garanderen was er een uitgebreide budgetcontrole nodig, want de impact van de coronacrisis op een gemeente is niet te onderschatten. Ons oorspronkelijk budget 2020 van 9.173.875,62 euro had een positief overschot van 133.461,80 euro. Intussen leerden we uit deze budgetcontrole dat we door de coronacrisis voor 80.500 euro minder uitgaven hadden omdat er heel wat activiteiten wegvielen. Maar dat we tegelijk ook voor 47.150 euro minder ontvangsten hebben via ons autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek door de sluiting van de gemeentelijke sporthal, evenementenhal en de andere gemeentezalen. En intussen konden we ook ons crisisbeleid en onze relancemaatregelen berekenen, dat een totale kostprijs heeft van 165.000 euro. Hierdoor zakt het overschot van ons budget in 2020 van 133.461,80 euro naar 22.463 euro. Bovendien zullen we ook in 2021 en 2022 nog de impact voelen van de coronacrisis door een daling van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Wij ramen deze negatieve impact op onze ontvangsten in 2021 en 2020 op 31.941,59 euro per jaar”, verduidelijkt de burgemeester.

Binnen de mogelijkheden van onze gemeentebegroting maakten we 165.000 euro of 31,13 euro per inwoner vrij voor ons crisisbeleid en flankerende relancemaatregelen

Burgemeester Peter Reekmans

“Binnen de mogelijkheden van onze gemeentebegroting maakten we 165.000 euro of 31,13 euro per inwoner vrij voor ons crisisbeleid en flankerende relancemaatregelen. De eerste pijler van deze relancemaatregelen is uiteraard veiligheid. We zorgen ervoor dat bij elke versoepeling van de maatregelen alle locaties in Glabbeek maximaal veilig zijn voor onze inwoners. We doen dit voor de scholen, de gemeentelijke gebouwen, de gemeentelijke terreinen, maar ook voor alle winkels, bedrijven, horeca en gebouwen van verenigingen. En we legden ook opnieuw een strategische eigen stock aan met medisch beschermingsmateriaal mocht er een tweede piek van het coronavirus komen.” 

Lokale economie en verenigingen

“De tweede pijler van onze relancemaatregelen is zekerheid voor onze lokale economie en verenigingen. De verenigingen mogen rekenen op 18.814,64 euro extra middelen zodat hun inkomsten in 2020 via de gemeentelijke werkingssubsidies niet zullen dalen, ondanks het maandenlang wegvallen van hun werking. Elke vereniging die zijn activiteiten opnieuw opstart, mag bovendien rekenen op ondersteuning op vlak van veiligheid en gratis reclame via het gemeentelijk infoblad voor hun evenementen zodat men maximaal alle inwoners kan bereiken. Onze lokale economie en horeca zullen we ondersteunen zodat ze hun zaken maximaal veilig kunnen heropenen voor hun klanten en na de coronacrisis lanceren we samen met de middenstandsraad een actie koop lokaal. Via een grote wedstrijd zullen we alle inwoners motiveren om meer dan ooit lokaal te kopen.” 

Solidariteit

“De derde pijler van de relancemaatregelen is solidariteit met onze kwetsbaarste inwoners. We verhogen de budgetten van het OCMW om aan elke bijkomende hulpvraag tegemoet te kunnen komen. En we voorzien in een noodfonds waar we met renteloze leningen inwoners die in acute geldnood geraken of zelfstandigen die dreigen failliet te gaan door de coronacrisis zullen trachten te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.”

Dorpsleven

“En met de vierde pijler van onze relancemaatregelen zetten we hoog in op een warm en zorgzaam dorpsleven. We geven al onze gezinnen met jonge kinderen in Glabbeek ook de komende periode absolute zekerheid voor de veiligheid en opvang van hun kinderen in de drie scholen in Glabbeek. Maar we garanderen werkende ouders ook een noodzakelijke vakantieopvang. Hiervoor werken we tegen de grote vakantie de nodige opvanginitiatieven uit en we lanceren via de jeugddienst meerdere nieuwe ontspanningsinitiatieven voor onze allerjongste inwonertjes. En de dienst vrije tijd werkt momenteel een laagdrempelig ontspanningsaanbod in ons dorp voor jong en oud tijdens de zomermaanden uit. Via onze thuisdiensten van het OCMW zetten we tot slot enorm hoog in op monitoring van vereenzaming bij bejaarden en werken we initiatieven uit om hen uit hun isolement te kunnen halen.”

Lees meer