Archieffoto : De gemeente wil een zomerschool organiseren samenwerking met de gemeenteschool van Glabbeek en de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen.
Bollen Archieffoto : De gemeente wil een zomerschool organiseren samenwerking met de gemeenteschool van Glabbeek en de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen.

Glabbeek wil zomerschool organiseren met Vlaamse subsidies

De gemeente Glabbeek wil tijdens de grote vakantie een zomerschool organiseren in samenwerking met de gemeenteschool van Glabbeek en de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen. Dit initiatief wordt de komende dagen verder uitgewerkt in het samenwerkingsverband van de drie scholen in Glabbeek dat tijdens de coronacrisis door het gemeentebestuur werd opgericht. Nadien doet de gemeente een bevraging bij de ouders om te ontdekken hoeveel leerlingen aan zulke zomerklassen willen deelnemen. De gemeente nam nu reeds het initiatief omdat subsidieaanvragen hiervoor namelijk voor 5 juni moeten ingediend zijn bij de Vlaamse overheid.

“De gemeente Glabbeek zal een aanvraag indienen vanuit onze regierol voor alle scholen op ons grondgebied. Vanuit de Vlaamse overheid kunnen gemeenten 2.500 euro subsidies krijgen per zomerklas. De zomerscholen vinden plaats in de zomervakantie voor een minimale duur van 10 voltijdse dagen of 20 halve dagen. De zomerschool kan van start gaan op 6 juli en lopen tot en met uiterlijk 28 augustus, rekening houdend met de bepalingen die worden vastgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Het aanbod van de zomerklassen in Glabbeek is voor iedereen vrijblijvend en zal volledig kosteloos zijn voor de deelnemers”, aldus burgemeester Peter Reekmans

Maatwerk op individueel niveau

“Het doel van de zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat zij, hun leerkrachten en ouders zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de coronacrisis immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt. De focus van de zomerschool ligt vooral op het vullen van leerhiaten. Maar een zomerschool heeft ook een voorbereidend en stimulerend doel of staat in functie van de oriëntatie van leerlingen die een grotere overstap zullen maken, zoals van het lager naar het secundair onderwijs”, zegt onderwijsschepen Hilde Holsbeeks.

Lees meer