Nog geen oplossing voor Kloosterstraat

De bewoners van de Kloosterstraat zullen nog wat geduld moeten hebben, want de voorziene oplossing tegen wateroverlast en erosie zit strop. De stad zat begin dit jaar samen met de provincie en de lokale landbouwer om een houthakseldam op het land van de boer aan te leggen. Hierdoor wordt modder tegengehouden en kan het water doorsijpelen in plaats van in één ruk af te spoelen. De dam zou tot grote tevredenheid van de bewoners nog dit jaar geplaatst worden, maar die plannen springen nu af. "De voorziene oplossing voor de Kloosterstraat zit inderdaad strop", geeft burgemeester Katrien Partyka (CD&V) te kennen. "Er worden in deze zaak zowel buren als van de betrokken boer inspanningen verwacht. We geven echter niet op en gaan terug rond de tafel zitten met de provincie, de buurtbewoners en de landbouwer. Als blijkt dat er geen gracht of inbuizing door de betrokken tuinen getrokken mag worden van de bewoners, bekijken we een ander voorstel voor mogelijke inplanting van de houthakseldam waarbij ook aan zowel de landbouwer als aan de buurtbewoners een inspanning gevraagd wordt." (VDT)

Lees meer