Captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen
Provincie Captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen

Nu al captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen, ook in onze regio

De gouverneur van Vlaams-Brabant stelt vanaf 21 mei een captatieverbod in voor een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. Hij roept de Vlaams-Brabanders ook op om spaarzaam te zijn met water. “Als het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Bij afwezigheid van neerslag dalen daardoor peilen en debieten op de waterlopen snel.

Op basis van terreinwaarnemingen kon worden vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. “Op advies van de Droogtecommissie stellen we vanaf 21 mei een captatieverbod in voor de stroomgebieden van een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen”, zegt provinciegouverneur De Witte. 

Ook in onze regio zijn enkele waterlopen roze gekleurd, in Hoegaarden, Tienen, Landen, Linter en Zoutleeuw.  

Lees meer