Nele Daenen
Bollen Nele Daenen

Oppositie maakt zich ernstige zorgen over de financiële gezondheid van Tienen

Oppositiepartij sp.a zegt zeer bezorgd te zijn over de budgetten 2019 zoals deze door de coalitie op de laatste gemeenteraad werden voorgelegd.

“De financiën van onze stad laten weinig financiële ruimte voor de noodzakelijke toekomstige investeringen en de cijfers voor het OCMW zijn zelfs zeer onrustwekkend te noemen”, zegt fractieleider Nele Daenen. “De cijfers voor het OCMW zijn voornamelijk het gevolg van de hoge personeelsuitgaven en een te lage bezetting van de assistentiewoningen (zes op dertig) in Kumtich.”

Sp.a stelt zich de vraag hoe dit betaalbaar kan blijven. “Zowel in de jaarrekening 2018 als het budget 2019 van de stad stellen we vast dat men talrijke consultancy-opdrachten uitschrijft. In budgettair moeilijke tijden is het als stadsbestuur nét de opdracht om ‘als goede huisvader’ correct om te springen met de beperkte financiële middelen. Deze coalitie is echter te zeer een coalitie van dure studies en opdrachten met weinig of geen resultaat. Heeft men bovendien zo weinig vertrouwen in het eigen stadspersoneel?”

Taxicheques

Tot slot stelt sp.a vast dat een groot aantal investeringen van jaar tot jaar verschoven worden. “Budgetten voor onder meer de herinrichting van de begraafplaatsen, de herinrichting van de Grote Markt, investeringen in materiaal voor onkruidbestrijding, worden telkens overgedragen”, zegt raadslid Jean Defau. “Er zijn ook budgetten in het OCMW geschrapt voor armoedebestrijding en taxicheques. Wij willen de huidige coalitie er attent op maken dat ze de juiste en noodzakelijke keuzes moet maken zodat iedereen mee is in onze stad. In een stad als Tienen mogen we niemand achterlaten.”

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Roger Smets

    De vorige coalitie was al slecht. Deze is nog slechter. Geen enkele investering die beterschap moet brengen. Zie de ring, van s’morgens tot na achttien uur is het aanschuiven. Waarom de noordelijke ring eerst niet af gewerkt te hebben. Dan mag er eens een stop zijn van niet Europese burgers. De Tienenaar voelt zich niet meer thuis in zijn stad. Wij worden een Noord Afrikaanse nederzetting met autowrakken op de inritten. Sommige straten zijn garage’s geworden van olie in de duikers. Het huidige

  • Polle Paulussen

    En de SP.A heeft natuurlijk recht van spreken.....

Lees meer