Bram Delvaux legt de eed af.
RV Bram Delvaux legt de eed af.

Schepen Bram Delvaux (Open Vld)
wordt Kamerlid

Tienens eerste schepen Bram Delvaux stond bij de Belgische federale verkiezingen van 26 mei vorig jaar als eerste opvolger op de lijst van Open Vld in Vlaams-Brabant. Lijsttrekker Maggie De Block kreeg eerder deze week bij de regeringsvorming het ambt van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie toebedeeld. Hierdoor werd de Tiense liberaal Bram Delvaux eerder deze week in de Kamer van volksvertegenwoordigers opgenomen.

Delvaux legde dinsdagmiddag de eed af. “Het ging plots snel”, zegt hij. “Er werd een akkoord bereikt voor de regeringsvorming op maandagavond en ik werd verwittigd door onze partij dat ik dinsdagnamiddag mijn eed moest afleggen in de Kamer.”

“In deze tijden van crisis moeten we de komende weken en maanden in eerste instantie inzetten op de gezondheid van onze burgers”, gaat Delvaux verder. “Al onze energie moet worden gebruikt voor het bestrijden van het coronavirus en de gevolgen ervan voor onze burgers. We moeten zorgen dat de slachtoffers worden opgevangen en genezen, dat onze burgers hun job niet verliezen en dat onze zelfstandigen en ondernemers niet in zware financiële problemen komen. Daar zal ik de komende weken zowel op lokaal als nationaal niveau samen met de andere collega’s op inzetten.”

Lees meer