Burgemeester Partyka en schepen van Leefmilieu Tom Roovers bij de Grote Gete, die ze willen opwaarderen.
Foto Bollen Burgemeester Partyka en schepen van Leefmilieu Tom Roovers bij de Grote Gete, die ze willen opwaarderen.

Stad wil Gete heropwaarderen

EN BEKIJKT OVER HELE TRACÉ WAT BETER EN MOOIER KAN

De Grote Gete ligt er dezer dagen troosteloos bij. In het kader van de heraanleg van de Vesten werd de rivier drooggelegd om de renovatie van de brug aan de Bergévest te realiseren. Na de werken wil de stad de stroom in ere herstellen.

"De werken aan de brug zullen enkele maanden duren", zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Daarbij is de Grote Gete afgedamd en wordt het water omgeleid via de Borggracht. VMM zal van de drooglegging gebruik maken om een slibruiming uit te voeren."


Veel Tienenaars vinden het jammer dat de Gete nu maandenlang droog zal liggen. De rivier is duidelijk erg geliefd bij de inwoners, maar ook bij het stadsbestuur, dat plannen heeft om de aantrekkingskracht hiervan nog te vergroten. "De Gete is typisch voor onze stad en streek", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Vandaar dat we ze willen verfraaien. Dat kan met terrassen of bankjes of een wandelpad op vlonders langs het water. We moeten ook bekijken of we de Gete niet terug kunnen openmaken op bepaalde plaatsen, zoals aan het Schip. Dan krijgen we bij het binnenrijden van Tienen een mooi pleintje met water."


De stad bekijkt meteen ook de mogelijkheid om de Borggracht weer open te maken. "Wanneer in het verlengde van de werken aan de Vesten het gedeelte tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de warenhuis Delhaize zou heraangelegd worden, moet dat zeker bekeken worden", vindt Partyka.


"Dat gaan we aankaarten bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Vele Tienenaars herinneren zich nog dit prachtig stukje Tienen. Water in de stad heeft veel voordelen: het is niet alleen mooi, maar ook rustgevend om langs te wandelen of wat te genieten van het kabbelend water. Dit zal natuurlijk een werk van lange adem zijn, maar de eerste stappen zijn gezet via een overleg met de VMM, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provincie."

Vismigratie en beverpopulatie

Schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen) treedt Partyka volledig bij. "De Gete speelt uiteraard ook een rol inzake milieu en biodiversiteit en deze plannen geven op die vlakken meer kansen. Aan het stadsbos aan de Getestraat zou de VMM de Gete kunnen laten meanderen om vismigratie meer kansen te geven en tenslotte worden in functie van de beverpopulatie inrichtingswerken gepland."

Lees meer