Tiense Suiker neemt geurmaatregelen

In januari werden er metingen uitgevoerd om de geuremissies uit de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij in kaart te brengen. De meetlocaties werden bepaald in overleg met de Afdeling Handhaving tijdens een voorafgaand plaatsbezoek. Bij de staalname werd er rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden om te vermijden dat er inmenging was van mogelijke geurpluimen van andere in de buurt liggende bedrijven. Een aantal geurcomponenten werden teruggevonden. De concentraties hiervan werden vergeleken met de zogenaamde MAC-waarden, grenswaarden voor blootstelling op arbeidsplaats, en de geurdrempels. "De vastgestelde concentraties liggen ver onder de MAC-waarden, maar boven de geurdrempels", klonk het in het rapport. De Tiense Suikerraffinaderij heeft daarom extra maatregelen genomen om de geurhinder te beperken. Zo wordt de reprisevijver afgedekt met hexagonale plaatjes en resten in de bezinkingsvijvers worden weggepompt, zodat het percentage organische stoffen zo laag mogelijk is bij het begin van de campagne.


(VDT)

Lees meer