Overdracht Gallo-Romeinsmuseum krijgt vorm

Tegen begin volgend jaar moet de overdracht van het Gallo- Romeinsmuseum van de provincie naar de stad afgehandeld zijn. "Voor de 37 personen die werken in het museum verandert er bijna niets", stelt stadssecretaris Luc Houbrechts, die uitleg gaf aan het museumpersoneel.


"De voornaamste verandering betreft de maaltijdcheques die de personeelsleden krijgen: bij de stad zijn die 6 euro waard, bij de provincie 4 euro", vervolgt burgemeester Patrick Dewael. "De fietsvergoedingen, hospitalisatieverzekering en de tweede pensioenpijler zijn dezelfde. Dat geldt ook voor de graden en rangen en de hieraan gekoppelde weddeschalen. Het zorgt voor continuïteit voor het personeel."


Volgende maand komen de gesprekken over de overdracht, die begin november 2016 in het Vlaams parlement werd gestemd, in een stroomversnelling terecht. Aparte werkgroepen komen op regelmatige basis samen. Hierin zitten mensen van de stad, de Vlaamse overheid en de provincie. Jaarlijks zal de stad 4 à 5 miljoen euro werkingsmiddelen bekomen uit het gemeentefonds. "De financiering van het museum is verzekerd", aldus Dewael. Er moet nog dit jaar wel nog een nieuwe directeur voor het Gallo- Romeinsmuseum worden aangesteld. Dat zal gebeuren in overleg tussen provincie en stad. Carmen Willems, de vorige directeur van het Gallo- Romeinsmusuem, staat nu aan het hoofd van Toerisme Limburg.


(LXB)

Lees meer