Een kruiswoordraadseltje
rv Een kruiswoordraadseltje

80-plussers krijgen allemaal telefoontje én pakket met kruiswoordraadsels: “We willen vereenzaming tegengaan”

De sociale dienst van de gemeente Zedelgem is volop aan het telefoneren naar alle 80-plussers. Het schepencollege heeft daarvoor het licht op groen gezet.

De gemeente Zedelgem belt al haar 80-plussers op en brengt activiteitenpakketten aan huis om vereenzaming en isolement van hoogbejaarde dorpsgenoten tegen te gaan. Nu de dienstencentra nog een hele tijd (minstens tot 7 juni) gesloten blijven en kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen vereenzamen of dreigen in een isolement te geraken, onderneemt Zedelgem extra sociale acties om het contact met, en de opvolging van kwetsbare bevolkingsgroepen te versterken. “Het gaat om 1.344 inwoners", zegt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-NW).

“Mensen voelen zich vaak zeer eenzaam, hebben een heel beperkt netwerk en raken sociaal geïsoleerd. Ook slaat de verveling toe. Ze wonen vaak alleen, hebben de hele dag niemand om mee te praten en zijn meestal digitaal minder sterk.” Tijdens de normale werking van de dienstencentra worden er huisbezoeken uitgevoerd bij de 80- en bij de 90-jarigen, maar momenteel kunnen deze huisbezoeken niet doorgaan. Tijdens het telefoongesprek wordt nagegaan of een vervolggesprek nodig is.

De regelmatige bezoekers van de dienstencentra worden wekelijks gebeld. Het ontspanningspakket dat de senioren ontvangen bestaat onder meer uit kruiswoordraadsels, mopjes, bewegingstips, breiwol en een folder met wandelroutes.

Lees meer