Extra zomergemeenteraad over zonevreemde weekendverblijven

De gemeente Tremelo houdt op 12 augustus, in volle vakantietijd, een extra gemeenteraad. Die is nodig om de provincie te kunnen adviseren over het dossier van de permanente bewoning in zonevreemde weekendverblijven.

Omdat de provincie er het huidige recreatiegebied in natuurgebied wil omzetten, dreigt een deel van het 50-tal gezinnen dat nu permanent in weekendhuisjes in Tremelo en deelgemeente Baal verblijft, daar uiterlijk eind 2029 te moeten vertrekken. Het gaat om weekendverblijven in onder meer de Hoevestraat en de Boterstraat in Tremelo en het Veldonkbos, de Nobelstraat, Lange Venstraat en Schaluinstraat in Baal. "Maar de gemeente moet over het voorliggende beleidsplan eerst nog haar advies aan de provincie overmaken", zegt burgemeester Paul Dams (Open Vld). "In dat advies zullen we bepalen waar eventueel nog wel permanente bewoning kan. Het is daarna aan de provincie om al dan niet met dat advies rekening te houden. De wet schrijft voor dat we ons standpunt voor het einde van het lopende openbaar onderzoek - 19 augustus - overmaken." Omdat dit door de gemeenteraad moet worden bekrachtigd, dienen de gemeenteraadsleden in volle vakantietijd voor slechts een agendapunt onvoorzien bijeen te worden geroepen.

Niet mogelijk voor zomer

Volgens de burgemeester was het niet mogelijk het punt te behandelen in de laatste zitting voor het zomerverlof. "Toen hadden we het voorstel van de provincie nog niet ontvangen", zegt Dams, die benadrukt dat een aantal van de betreffende woongelegenheden wellicht nog kan worden geregulariseerd. "Een 12-tal gezinnen woont al van voor de wijziging van het gewestplan eind jaren '70 in de betreffende zone. Zij beschikken dan ook over een wettige vergunning. De overigen genieten in principe nog 15 jaar lang woonrecht. De sociale woonmaatschappij is ondertussen bezig voor hen een ander onderkomen te creëren." Voor een dertigtal andere weekendverblijven elders in Tremelo moet de gemeente op termijn zelf nog een oplossing zoeken. (SPK)

Lees meer