De palen staan al op het kruispunt klaar, maar het is nog wachten op de lichten zelf.
Wiggenraad De palen staan al op het kruispunt klaar, maar het is nog wachten op de lichten zelf.

Na 15 jaar vragen toch verkeerslichten gekregen

BEWONERS ZEVENDONK KUNNEN STRAKS KRUISPUNT VEILIG OVER

De 2.200 bewoners van Zevendonk kunnen het Turnhoutse gehucht binnenkort op een veilige manier verlaten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatst momenteel verkeerslichten op het kruispunt met de Steenweg op Diest. De voorbije 15 jaar was 's ochtends politiebegeleiding nodig om fietsers veilig aan de overkant van de drukke gewestweg te krijgen.

De palen staan er al, en binnenkort treden de verkeerslichten ook effectief in werking op het kruispunt van de Steenweg op Diest met Tielendijk in Turnhout. Met de komst van de verkeerslichten wil het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt veiliger maken, zowel voor de zwakke weggebruikers als voor het autoverkeer van en naar het Turnhoutse gehucht Zevendonk.

Agent op post

Om de veiligheid van de fietsende Zevendonkenaren te garanderen vat de politie al 15 jaar iedere dag post op het kruispunt om 's morgens fietsers te laten oversteken. Het stadsbestuur is al evenveel jaar vragende partij voor een veiliger kruispunt, maar was daarvoor afhankelijk van de Vlaamse overheid omdat het een gewestweg is. "In de streefbeeldstudie van de Vlaamse overheid was opgenomen dat er op termijn iets aan de verkeerssituatie moest worden gedaan", zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). "Twee jaar geleden hebben we dan als stad een uitgebreid dossier ingediend bij de provinciale commissie verkeersveiligheid."


De stad onderbouwde het dossier met tellingen die het zelf uitvoerde. Uit die tellingen bleek dat 's ochtends in één uur tijd maar liefst 246 fietsers de Steenweg op Diest overstaken, boven op de vele auto's. "In het dossier dat we indienden kwamen we - net zoals de streefbeeldstudie van de Vlaamse overheid - tot de conclusie dat verkeerslichten de beste optie zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren", zegt Boogers. "We zijn heel blij dat het Agentschap Wegen en Verkeer positief heeft gereageerd op ons dossier, en dat er op vrij korte termijn budgetten zijn vrijgemaakt om de verkeerslichten effectief te plaatsen."


Die korte termijn is wellicht een gevolg van de heraanleg van de E34. Van zodra de tweede fase van de werkzaamheden op de autosnelweg start, wordt het verkeer omgeleid via het op- en afrittencomplex vlak bij het kruispunt van de Steenweg op Diest en Tielendijk. Het kruispunt zal dan nog veel meer verkeer te slikken krijgen. Het AWV wil de verkeerslichten daarom in gebruik hebben voordat fase 2 van de werken op de E34 start.

Detectielus

Uit de tellingen die de dienst mobiliteit van de stad Turnhout twee jaar geleden uitvoerde, blijkt dat het kruispunt niet op ieder moment van de dag evenveel gebruikt wordt. De verkeerslichten zullen daarom alleen verspringen wanneer er verkeer van of naar Zevendonk moet. Dat principe wordt nu ook al gebruikt voor de verkeerslichten op het kruispunt van de Visbeekstraat met de Steenweg op Gierle. "De hoofdrichting (Steenweg op Diest) staat in principe steeds op groen. Op de zijtakken wordt gewerkt met een detectielus. Als auto's erover rijden, krijgen ze even later groen. Voor fietsers en voetgangers werkt het met een drukknop. Voor de verkeersveiligheid van onze voetgangers en fietsers en de inwoners van Zevendonk is dit alleszins een enorme vooruitgang", besluit Marc Boogers.

Lees meer