2 Philips was één van de vele Kempense bedrijven waar in 2014 en 2015 een collectief ontslag te betreuren viel.
BELGA Philips was één van de vele Kempense bedrijven waar in 2014 en 2015 een collectief ontslag te betreuren viel.

Na de zwarte sneeuw in Kempense bedrijven: 1.600 nieuwe jobs dankzij federale steun

In de Antwerpse Kempen zijn de voorbije vier jaar meer dan 1.600 arbeidsplaatsen bij gekomen via het systeem van de ‘ontwrichte zones’. Dat systeem werd door de federale overheid in het leven had geroepen na de collectieve ontslagen bij onder meer Heinz en Philips.

In het voorjaar van 2015 stemde het federaal parlement over het wetsontwerp ‘ontwrichte zones’. Dankzij het wetsontwerp werden zowel de Kempen als Limburg als ontwrichte zones erkend. Dat gaf de Kempen recht op extra financiële steun vanuit de overheid. Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft opgevraagd bij de minister van Financiën blijkt dat er van midden 2015 tot begin 2019 meer dan 1.600 arbeidsplaatsen in de Kempen zijn bijgekomen via het systeem van de ontwrichte zone.

Voordelig fiscaal tarief

“Met de ontslagen in 2014 en 2015 bij onder andere Heinz, Henrad, Philips en McCain had de Vlaamse regering het hele gebied in een straal van 40 kilometer rond Turnhout aangeduid als ontwrichte zone”, schetst Yoleen Van Camp. “Zowel nieuwe als bestaande bedrijven binnen de erkende zone genieten sinds midden 2015 een voordelig fiscaal tarief voor elke nieuwe arbeidsplaats die ze creëren: ze ontvangen gedurende 2 jaar een vrijstelling van 25% op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor elk nieuw personeelslid dat ze aanwerven. Kortom: werknemers en arbeid worden zo goedkoper voor de werkgever. Zowel grote ondernemingen als KMO’s komen in aanmerking.”

Fileleed

In totaal kwamen er in de Kempen 1.602 arbeidsplaatsen bij via dit systeem van de ontwrichte zone. Voor federaal parlementslid Yoleen Van Camp moet de volgende regering een speerpunt maken van het verder ondersteunen en stimuleren van de werkgelegenheid in de Kempen. 

“Deze wet heeft, zoals het toen ook voorzien was, voor extra zuurstof gezorgd voor onze Kempense bedrijven. Het zal aan de volgende federale regering zijn om deze lijn door te trekken”, aldus Van Camp. “De Kempen is een regio met ongeveer 500.000 inwoners, die wat mobiliteit en verplaatsingen betreft gegijzeld worden door het enorme fileleed op de E34 en E313, en een openbaar vervoersnet dat nog verre van optimaal is. Mensen werk in hun eigen streek kunnen geven of toch op zijn minst aanbieden, is dus een enorme surplus. Daarnaast beschikken we al over een hele hoop grote bedrijven en multinationals die we absoluut in onze regio willen behouden en hopelijk zelfs zien uitbreiden.”

Bedrijven aantrekken

Ook zijn er heel wat nieuwe technologieën en startende bedrijven die volop hun plaats in de markt aan het zoeken zijn. “Deze mensen en bedrijven moeten we naar onze regio blijven trekken. Het aanbieden vanuit de overheid van stimulerende maatregelen om hun bedrijf op te zetten of te laten groeien, maakt daar een essentieel onderdeel van uit", besluit Van Camp. “Het zal één van de zaken zijn waar ik deze nieuwe legislatuur op zal blijven focussen.”

2 Yoleen van Camp
RV Yoleen van Camp

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Wesley Kenis

    En waarom moeten. De grote jongens meeprofiteren....omdat ze minder WINST maken of omdat er teveel kleintjes opkomen en de "concurrentie" anders in gevaar komt....in ruik het zoveelste schoolvoorbeeld van corruptie en machtsmisbruik door linkse partijen....

  • FRANS DANCKERS

    Er staat nog veel zwarte sneeuw klaar , hier 10 langs de voordeur binnen en langs achter 50 buiten

Lees meer